Cuma

Ekoyay yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi cevaplari

Ekokyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları
1 11 21 31 41 51 61
2 12 22 32 42 52 62
3 13 23 33 43 53 63
4 14 24 34 44 54 64
5 15 25 35 45 55 65
6 16 26 36 46 56 66
7 17 27 37 47 57 67
8 18 28 38 48 58 68
9 19 29 39 49 59 69
10 20 30 40 50 60 70
1. BEN OLSAYDIM
2. BEN BÖYLE YAPIYORUM
3. ÇOK YALNIZIM
4. YARARI NE, ZARARI NE?
5. ÖZGÜR BASIN DOĞRU HABER
6. HAYATIM BANA ÖZEL
7. MİLLETİN SESİ
8. MİLLÎ MÜCADELE TANIĞININ 2020 HEDEFİ
KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM
1. TABLO VE GRAFİKLERLE NÜFUSUMUZ
2. NÜFUSUMUZA DAİR
3. FOTOĞRAF ANALİZİ
4. KÖY VE KENTTE YAŞAM
5. 2075’TE NÜFUS PİRAMİDİ
6. TÜRKİYE’DE NÜFUS
7. ÖRNEK İNSAN
8. BİR GÖÇ HİKÂYESİ
9. SEYAHAT VE YERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ
KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM
1. TÜRK BOYLARI ANADOLU’DA
2. İLK TÜRK BEYLİKLERİ DÖNEMİNDE ANADOLU
3. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ VE HAÇLILAR
4. ANADOLU VE TÜRKİYE SELÇUKLULARI
5. ANADOLU’YU TÜRK YURDU YAPANLAR
6. ANADOLU BEYLİKLERİNİ TANIYALIM
7. OSMANLI DEVLETİ VE İSKÂN SİYASETİ
8. KAYI BOYU’NDAN OSMANLI DEVLETİ’NE
9. OSMANLI’DA SİYASET VE TOPLUM
10. OSMANLI’NIN YENİ BAŞKENTİ: İSTANBUL
11. OSMANLI FETİHLERİ
12. DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI
13. KAPIKULU ORDUSU NASIL KURULDU?
14. HEP BİRLİKTE HOŞGÖRÜ İÇİNDE YAŞAMAK
15. ÇEVREMİZDEKİ ESERLER
16. MÜZE ZİYARETİ
17. YAŞADIĞIM YER
18. AVRUPA’DA OSMANLI ESİNTİLERİ
19. ETKİLEDİK VE ETKİLENDİK AMA NASIL?
20. OSMANLI’DA DEĞİŞİM
21. SEYYAH OLSAYDIM NELER YAZARDIM?
22. SEYYAHLARIN GÖZÜNDEN OSMANLI
23. DEĞİŞEN KURUMLARIYLA OSMANLI
24. TOPLUM YENİLİKLERDEN NASIL ETKİLENDİ

1. İLK UYGARLIKLAR VE BİLİM
2. BULUŞLAR İNSAN YAŞAMINI NASIL KOLAYLAŞTIRDI?
3. YAZI NASIL ORTAYA ÇIKTI?
4. SÖZ UÇAR, YAZI KALIR
5. TÜRK VE MÜSLÜMAN BİLGİNLERİ ARAŞTIRIYORUM
6. AVRUPA’DA NELER YAŞANDI?
7. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VE BİLİM
8. AVRUPA’DA YAŞANAN GELİŞMELER VE BİLİM
KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM
1. TOPRAK ÖNEMLİDİR
2. TIMAR SİSTEMİ
3. TARIMA DESTEK VEREN KURUM VE KURULUŞLAR
4. AKDENİZ VE BOĞAZLARDA TİCARET
5. KRİSTOF KOLOMB’UN HİKÂYESİ
6. KASABADAN ŞEHRE
7. TEKNOLOJİ ÖNCESİ VE SONRASI
8. BEN BİR VAKIF KURSAM
9. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
10. KİMİN GÖREVİ?
11. SÜLEYMANİYE MEDRESESİNDE EĞİTİM
12. AHİLİKTE MESLEK EDİNDİRME
13. İŞ İLANI
14. KENDİNİZİ TANIYOR MUSUNUZ?
 ETKİNLİKLER
1. KURULTAYDAN CUMHURİYETE YÖNETİM
2. ANAYASA’DA DEVLETİN GÖREVLERİ
3. GÖRSELLERLE DEVLETİMİZİN GÖREVLERİ
4. TBMM
5. KİM NE YAPAR?
6. OY VERMENİN ÖNEMİ
7. DÖRDÜNCÜ GÜÇ: MEDYA
8. KULÜBÜNDE ADALET
KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

Ekoyay yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 26, 27, 28 cevaplari

Nitelikli bir insanın yetişmesinde devletin katkısı nedir? Örneklerle açıklayınızNitelikli bir insanın yetişmesinde aile ve yakın çevresinin katkısı nedir? Örneklerle açıklayınız.Eğitim ve çalışma hayatında ailelerin çocuklarına karşı bilerek ya da bilmeyerek yapmış olduğu yanlış tutum ve davranışlar nelerdir? Yazınız.Nitelikli bir insan aynı zamanda bir vatansever midir? Niçin?
GÖÇ ESNASINDA YAŞANAN SIKINTILARSusuzlukHırsızlıkÇocukların çok yıpranmasıAçlıkHastalıklarMaddi yetersizliklerKalacak yer sorunlarıGÖÇÜN SONUÇLARIGöç eden ailelerdeki uyum sorunlarıGöç alan yerdeki nüfus artışıGöç eden insanların gittikleri yerlerde yabancı olmalarıGöç sonucunda ailelerin dağılması
Tatil yapmak isteyen aile, yurt dışına çıkmak için hangi hazırlıktan yapmak zorundadır? Niçin?
Aile Anayasa’daki hangi hakkını kullanmaktadır? Bu haklarını hangi durumlarda kullanamazlar? Niçin?

Ekoyay yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 23, 24, 25 cevaplari

1927 yılında erkek nüfusun kadın nüfusuna oranla daha düşük olmasının sebepleri neler olabilir?
Nüfus artış hızı hangi durumlarda avantaj, hangi durumlarda dezavantaj olur? Açıklayınız.
Doğum ve ölüm oranlarının nüfusa etkisini açıklayınız.
Köy ve Kentte Yaşam
Türkiye’de Nüfus
  • Türkiye’de her geçen yıl nüfus artmaktadır.  Çünkü nüfus artış hızımız yüksektir. Yine bunun yanında ailelerin sosyo ekonomik durumları, eğitim durumları da bu artışta rol oynamaktadır.
  • Kır nüfusu kent nüfusuna oranla giderek azalmaktadır. Çünkü işsizlik ve diğer sebeplerden köylerden kentlere büyük göçler yaşanmaktadır. 
  • Aile yapısında çekirdek aile ön plana çıkmaktadır. Çünkü herkes kendi evini kurmaktadır. Baba- anne -çocuklar ile kendi yaşamlarını evlerini ailelerini kurmaktadırlar.
  • Okuma yazma oranı her geçen yıl artış göstermektedir. Hem eğitime yapılan yatırımlar hem de okullaşma oranının artması bunda çok etkilidir. 


Aşağıdaki kutucuklara, kırda ve kentte yaşayan çocukların bir gününü anlatan yazılar yazınız.
Aşağıdaki maddelerin karşılarına nedenlerini yazınız.

Ekoyay yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 17, 18, 22 cevaplari

Atatürk’ün yaşadığı dönemde hangi kitle iletişim araçları vardı?
Atatürk’ün konuşmalarında daha çok basının önemine değinmesinin nedeni nedir?
Atatürk, basın için neden “milletin genel sesi” ifadesini kullanmıştır?
Millî Mücadele’nin kazanılmasında basının rolü nedir?
Atatürk’ün iletişime verdiği öneme ilişkin hangi kanıtlan gösterebilirsiniz?
Aşağıda Anadolu Ajansının 100. yıl vizyonundan bir alıntı yer almaktadır. Ders kitabınızın 24. sayfasın­daki bilgilerden de yararlanarak geçmişten günümüze Anadolu Ajansının iletişime katkısını anlatan bir kompozisyon yazınız.

Ekoyay yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 14, 15, 16 cevaplari

TELEFON 
YARARI NE ZARARI NE?


TİYATRO YARARI NE ZARARI NE?


TELEVİZYON YARARI NE ZARARI NE?


BİLGİSAYAR YARARI NE ZARARI NE?

Basın ve yayın organlarının gerçeği yansıtmayan haberler yayınlamalarının nedenleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
Kitle iletişim araçlarının halka doğru haber vermeleri için izleyici/dinleyici/ okuyucular neler yapabilir?

Ekoyay yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 11, 12, 13 cevaplari

Aşağıdakikonuşmaları okuyunuz. Emre ve Halil’in iletişim kurarken gösterdikleri davranışların doğruluğunu
ya da yanlışlığını tablodaki ilgili sütuna X işareti koyarak belirtiniz. “Ben olsaydım.” sütununa da
kendi davranışınızı yazınız.

Ben Böyle Yapıyorum

7. sınıf öğrencisi olan Duygu, sosyal bilgiler öğretmeninin yaptığı ankete göre sınıfın çoğunluğunun arkadaşlık etmek­ten memnun olduğu bir öğrencidir, öğretmeni Duygu’dan başkalarıyla İletişim kurarken nelere dikkat ettiğini yazmasını ister. Duygu da arkadaşlarına hitaben aşağıdaki mektubu ya­zar. Ancak Duygu’nun bazı cümlelerinden kelimeler çıkarıla­rak aşağıya verilmiştir, önce bu kelimelerin üzerini kapatarak kendi davranışlarınıza göre eksik cümleleri tamamlayınız. Son­ra olumlu İletişim kurma konusunda başarılı olan Duygu’nun mektubundan çıkanları kelimeleri yerlerine yerleştiriniz. Kendi cümlelerinizle Duygu’nun cümlelerini karşılaştırınız.

Pazartesi

pasifik yayinlari 7.sinif ingilizce calisma kitabi sayfa 56, 57, 58 cevabı

1. What is the name of the spacecraft?................................................................................................................................ .
2. Is it a laboratory?
................................................................................................................................ .
3. How long is it?
................................................................................................................................ .
4. How much does it weigh?
................................................................................................................................ .
5. What does it have?
................................................................................................................................ .
6. What does it do?
................................................................................................................................ .
7. When did they launch it?
................................................................................................................................ .
8. When did it land?Eric ................... up into the space craft. He knew it was
dangerous, but he ................... curious. Inside he ...................
strange. He was in a large room. He ................... wonderful
different colours dancing on the walls. On the floor,
there ................... some small shiny disks. They gave out
a weak light. He wanted to pick up one and a strange
creature appeared. It was not a human, it was not an
animal. The figure held out a lot of pieces of glass and
Eric ................... one. He asked: “Who are you?” The figure
................... nothing. Suddenly the door of the space craft
................... and moved upwards into the sky. He thought
“I will never see my family, friends, even the Earth
again.” He began to feel panic.

pasifik yayinlari 7.sinif ingilizce calisma kitabi sayfa 52, 53, 55 cevabı

Don’t burn trash.2 Keep the volume of your music low.
2 Reduce, reuse and recycle.
2 Don’t smoke.
2 Throw trash in the proper places.
2 Choose paper plates for your party, not plastic.
2 Use energy-saving lightbulbs.
2 Eat organic food.
Complete the paragraph with the words in the box in their
correct forms.

global warming trap so heat go Earth
The sunlight comes to the Earth
and ................. it. Some of
the heat ................. back, but
carbon dioxide and other gases
................. some of the Earth’s
heat. It keeps the ..................
warm. .......... greenhouse effect
happens. Greenhouse effect
causes

pasifik yayinlari 7.sinif ingilizce calisma kitabi sayfa 48, 50, 51 cevabı

Yesterday afternoon I was at home doing my homework. Suddenly I
saw some black smoke coming out from our neighbour’s house. Our
neighbour wasn't at home and my parents were at work. I dialled
110 and said: “Fire! My neighbour’s house is on fire!”
In less than 10 minutes the firemen arrived and fought against the
fire for one hour. Wow! They were really brave! One of them entered
the house and saved our neighbour's dog. It was trapped in the fire.
I made a decision: I want to be a fireman when I grow up. I’ll be
strong and brave and will fight against the fire to save people’s lives
and property. I want to read in the newspapers: “Brave fireman
rescues a family of four!” My mum will be proud.

pasifik yayinlari 7.sinif ingilizce calisma kitabi sayfa 43, 46, 47 cevabı

Read part 4 again and answer these questions.You give this blue bead to an English friend. What do you say
about it? Where should he/she keep it? Write.
5
7 Give suggestions about the things / possesions in the box.
6
1. Where do good spirits live?
2. What is the lucky number?
3. What should we do if we want to have chances of good fortune?
4. What does it mean if a bird defecates on you?
5. What should you hang to keep nightmares away?

pasifik yayinlari 7.sinif ingilizce calisma kitabi sayfa 40, 41, 42 cevabı

Complete the clauseswith the verbs from the box in the correct
form, then match the halves of the superstitions.
Ask questions to the fortune teller about your future. What answers
3 do you want her to give? Write. You can use the keywords.
Read the superstitions and match them with the related pictures.

pasifik yayinlari 7.sinif ingilizce calisma kitabi sayfa 36, 37, 38 cevabı

Read the situations and write the dialogues.1. A: You want to go to the cinema. Ask your friend if he/she wants to come with you.
B: Say “No” to him/her and give an excuse.
2. A: Your friend is going shopping. Ask her/him politely to buy you something to eat.
B: Accept your friend’s request.
3. A: Your friend is organizing a birthday party. Suggest him/her buying some dance
CDs.
B: Say it’s a great idea.
4. A: Tell your friend to put the flowers on the table and decorate the garden.
B: Say “OK.”.

pasifik yayinlari 7.sinif ingilizce calisma kitabi sayfa 32, 33, 35 cevabı

What does your mother regularly watch on TV?Why? Write.
4 Complete these sentences.
e.g. My mother always watches the series on TV because she thinks they are
interesting. On Mondays, she ….
Last night you watched a film on TV with your friends. Write about
5 the film and your feelings. Include the answers of these questions.
What was the name of the film?
What was the film about?
What happened?
Who were the characters?
Was it a happy end?
How did you feel?

pasifik yayinlari 7.sinif ingilizce calisma kitabi sayfa 28, 30, 31 cevabı

Imagine you are a zoo keeper.You take care
of the tigers. Answer these questions.
Can you find out who I am?
1. When did you start this job?
2. Why did you choose this job?
3. How often do you feed the tigers?
4. How much meat did they eat at their last meal?
5. How often do you clean their cages?
6. Did they attack you?
7. Do they like you?
Look at the TV programmes and answer the following
1 questions.
1. Which program do you prefer watching?
..................................................................................................................................... .
2. Which programme do you think is a discussion?
..................................................................................................................................... .
3. Which film do you prefer? “Superman” or “Hurry on Cowboy”? Why?
..................................................................................................................................... .
4. What kind of programme is “Run to the Country”? What do you think?
..................................................................................................................................... .
5. What is on at 9:00 o’clock in the evening on BBC Two?
..................................................................................................................................... .
6. Which channel is “The Simpsons” on?
1. Film about animals, birds, etc. (..................................)
2. Story about people’s everday lives. (..................................)
3. It tells you about life in our planet, history, geography, etc. (..................................)
4. It gives you the latest information about current events. (..................................)
5. Its story and characters make you laugh. (..................................)
6. It’s got drawings of animals and people that move and talk. (..................................)
7. People talk about very personal and private things about their lives. (............................)
8. Football cup final. (..................................)
9. A number of programmes about the same situation or the same characters in
diffferent situations. (..................................)

pasifik yayinlari 7.sinif ingilizce calisma kitabi sayfa 25, 26, 27 cevabı

Look at the pictures. Write the names of the animals and put a tick
Answer these questions to write about a lion.
Choose an animal and write questions about it.
1. How much does a lion weigh?
2. What is its habitat?
3. What does it eat?
4. Is it a mammal or does it lay eggs?
5. What sounds does it make?
6. Is it endangered?
7. Is it a domesticated animal?
Look at these notices and write what we should/shouldn’t do.

Cuma

7.SINIF ARAPÇA ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

اَلدَّرْس الَْوَّل: اليَوْم الأوَّل فِي المَدْرَسَة
1 11 21 31 41 51 61
2 12 22 32 42 52 62
3 13 23 33 43 53 63
4 14 24 34 44 54 64
5 15 25 35 45 55 65
6 16 26 36 46 56 66
7 17 27 37 47 57 67
8 18 28 38 48 58 68
9 19 29 39 49 59 69
10 20 30 40 50 60 70

اَلدَّرْس الثّاني: صَدِيق جَدِيد فِي الصَّفّ
اَلدَّرْس الثّالِث: حَفْلَة يَوْم المُعَلِّمِين
الدَّرْس الأَوَّل : الحَياة فِي القَرْية
الدَّرْس الثّاني : الحَياة فِي المَدِينة
الدَّرْس الثّالِث : الحَياة فِي خَارِج البِلاد

7.SINIF ARAPÇA DERS KİTABI CEVAPLARI

الدَّرْس الأَوَّل : أفْراد أسْرَتي

1 11 21 31 41 51 61
2 12 22 32 42 52 62
3 13 23 33 43 53 63
4 14 24 34 44 54 64
5 15 25 35 45 55 65
6 16 26 36 46 56 66
7 17 27 37 47 57 67
8 18 28 38 48 58 68
9 19 29 39 49 59 69
10 20 30 40 50 60 70
الدَّرْس الثّاني : مَع جَدّي
اَلدَّرْس الثّالِث : أسْرة مَحْبوبة
الدَّرْس الأَوَّل :النَّشاط فِي الصَّبَاح
الدَّرْس الثَّاني : النَّشاط فِي المَدْرَسة
الدَّرْس الثَّالِث: النَّشاط فِي المَسَاء

7.sinif arapca calisma kitabi sayfa 22 sayfa 23 sayfa 24 cevaplari

أجِب عَن الأسْئِلَة الآتِيَة كَما فِي المِثَالهَلْ سَيَّارَتُكَ جَمِيلة؟ - نَعَم، سَيَّارَتي جَمِيلة.
-1 هَلْ مَدْرَسَتُكَ قَرِيبَة مِنْ البَيْت؟ - ......................................................................... .
-2 هَلْ وَالِدُكَ مُهَنْدِس؟ - ......................................................................... .
-3 هَلْ مُعَلِّمُكَ نَشِيط؟ - ......................................................................... .
-4 هَلْ صَفُّكَ وَاسِع؟ - ......................................................................... .
-5 هَلْ صَدِيقُكَ مُجْتَهِد؟ - ......................................................................... .
4 – كَوِّن أسْئلَةً للجُمَل الْتِيَةِ كَما في الْمِثالِ
-1 ......................................................................... - لا، هِي مُدِيرَتنا.
-2 ........................................................................ . - لا، أنا صَدِيق مُحَمّد.
-3 ......................................................................... - لا، أنا وَالِدة زَيْنَب.
-4 ........................................................................ . - لا هَذا صَفُّ أحْمَد.

7.sinif arapca calisma kitabi sayfa 20 sayfa 21 cevaplari

أَجِبْ عَنِ الَْسْئِلَة الْتِيَة ب « نَعَمْ » كَما في الْمِثال


-6 أَجِبْ عَنِ الَْسْئِلَة الْتِيَة كَما في الْمِثال
هل أنْتِ تِلْمِيذة في المُتَوَسِّطة؟
.....................................................................
هل هِي تِلْمِيذة في المُتَوَسِّطة؟
.....................................................................
هل أنا تِلْميذ في المتوسِّطة؟ - نَعم، أنْتَ تِلْميذ في المتوسطة.
أ أنتَ تِلْمِيذ فِي المُتَوَسِّطَة أم فِي الابْتِدائيَّة؟ - أنَا تِلْمِيذ فِي المُتَوَسِّطَة.
أ أنْتَ تِلْمِيذ في المُتَوَسِّطَة أمْ
فِي الابتِدَائيّة؟
.....................................................................
أ هوَ تِلْمِيذ في المُتَوَسِّطَة أمْ
فِي الابتِدَائيّة؟
.................................................................
أ أنْتِ تلِْمِيذة في المُتَوَسِّطَة أمْ فِي الابتِدَائيّة؟
..............................................................................................
أ هِي تلِْمِيذة في المُتَوَسِّطَة أمْ فِي الابتِدَائيّة؟
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner