Çarşamba

METALLERİN, YARI METALLERİN VE AMETALLERİN ÖZELLİKLERİ

Sponsorlu Bağlantılar 1
Metal, Ametal ve Yarı Metallerin Özellikleri
. Metallerin, ametallerin ve yarı metallerin günlük yaşamdaki kullanım alanları 

Metallerin genel özellikleri

1. Parlaktırlar.

2. Isı ve elektriği iyi iletirler

3. Tel ve levha haline getirilebilirler.

4. Oda koşullarında (civa hariç) katıdırlar.

5. Serbest halde tek atomlu olarak bulunurlar.

6. Bileşiklerinde yalnız pozitif değerlik alırlar.

7. Genellikle oksitlerinin sulu çözeltisi baz özelliği gösterir.

8. Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. Alaşım denilen homojen karışımları oluştururlar. Pirinç (Zn+Cu), Lehim (Pb+Sn) gibiAmetallerin genel özellikleri;

1. Görünümleri renkli ya da mattır.

2. Isı ve elektriği iletmezler (grafit hariç).

3. Tel ve levha haline getirilemezler, kırılgandırlar.

4. Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler.

5. Serbest halde molekül yapılıdırlar.

6. Bileşiklerinde pozitif ve negatif değerlik alabilirler.

7. Genellikle oksitlerinin sulu çözeltisi asit özelliği gösterir.

8. Metallerle ya da kendi aralarında bileşik oluşturabilirler.Yarı metallerin özellikleri:

Bazı özellikleri metallere bazı özellikleri de ametallere benzeyen elementlerdir. B, Si, Ge, As, At, Sb, Te, Po yarı metaldir.

1. Tümü oda sıcaklığında katı haldedir.

2. Orta derecede iletkendirler.

3. Erime ve kaynama sıcaklıkları yüksektir.

4. Kendi aralarında ve ametallerle yaptıkları bileşiklerde kovalent bağlıdırlar.


Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

1 yorum :

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner