Salı

6.ÜNİTE:Canlılar ve Enerji İlişkileri 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARI VE CEVAPLARI

Sponsorlu Bağlantılar


6.ÜNİTE:Canlılar ve Enerji İlişkileri
8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARI VE CEVAPLARI


Fen ve Teknoloji Ders Kitabı  189. sayfadaki kendimizi değerlendirelim soruları ve cevapları:


1. Aşağıdaki besin zincirinde boş bırakılan kutucukta hangi canlılar bulunabilir? Bu canlılar
besin zincirindeki hangi canlı grubunu oluşturur?

Cevap: 
Soru işaretinin bulunduğu kutucukta yaprak, meşe ağacı, ot 

vb.

 Bu gruptaki canlılar üreticilerdir.

2. Hangi canlılar fotosentez yapar? Bu canlılar fotosentez sonucunda ne üretir?

Cevap: 
Üreticiler fotosentez yapar ve fotosentez sonucunda oksijen ve

besin üretirler.
3. Fotosentez olayının denklemi nedir?

Cevap: 
Karbon dioksit + Su  -------

Işık--

Klorofil-------> 

Glikoz + Oksijen


4. Fotosentez olayında hangi enerji dönüşümü gerçekleşir?

Cevap: Güneş enerjisi, kimyasal enerjiye dönüştürülür.

5. Bitkiler yeterli ışık almadıklarında ne olur? Açıklayalım.

Cevap: 
Fotosentez yapamazlar. Bu durum sürekli devam ederse

bitkinin yaşamı son bulur.

6. Bir su bitkisi su dolu bir cam kaba konularak üzeri deney tüpü ile kapatılıyor. Bitki fotosentez
yapacağına göre tüp içerisinde hangi gazın toplanmasını beklersiniz?

          A) Oksijen           B) Karbon dioksit        C) Hidrojen     D) Azot


Cevap: A) Oksijen

7. Yeşil bir bitkinin bir yaprağı siyah karbon kâğıdı ile ışık almayacak şekilde kapatılıyor. Bitki pencere
kenarında bir hafta bekletildikten sonra ışık almayan bu yaprak ile ışık alan başka bir yaprağın
üzerine iyot çözeltisinin damlatılması ile ilgili işlemler yapılıyor. Sizce bu yapraklarda aşağıdaki
seçeneklerde belirtilen olaylardan hangisi gerçekleşir (iyot çözeltisi nişastanın ayıracıdır. iyot
çözeltisinin nişastayı mavi-mor renge boyadığını göz önünde bulundurarak soruyu cevaplayınız.)?
A) Işık alan yaprak mavi-mor renge boyanır.    B) Işık almayan yaprak mavi-mor renge boyanır.

C) Her iki yaprak da mavi-mor renge boyanır.    D) Her iki yaprak da mavi-mor renge boyanmaz.
Cevap:A) Işık alan yaprak mavi-mor renge boyanır.

Fen ve Teknoloji Ders Kitabı  197. sayfadaki kendimizi değerlendirelim soruları ve cevapları:


1. Ayrıştırıcıların doğadaki madde döngülerindeki rolü nedir?
Cevap: Ayrıştırıcılar canlı ve ölü organizmaların yapısındaki maddeleri
daha basit kimyasal maddelere dönüştürürler.

2. Bitkilerde fotosentez ve solunum olayları ne zaman gerçekleşmektedir?
Cevap: 
Bitkilerde geceleri sadece solunum gerçekleşirken gündüzleri
hem fotosentez hem de solunum gerçekleşir.

3. Fotosentezin denklemi :Karbon dioksit + Su  -------

Işık--

Klorofil-------> 

Glikoz + Oksijen


Oksijenli solunumun denklemi : Glikoz + Oksijen --------->  Karbon dioksit + Su + ATP
şeklindedir. Buna göre fotosentez ve solunum arasında nasıl bir iliflki vardır?
Cevap: 
Fotosentez, ışık enerjisinin kullanılabilir kimyasal enerjiye dönüşmesi
olayıdır. Fotosentez olayı ile tüm canlıların besin ve oksijen
ihtiyacı karşılanır. Oksijenli solunum sonucunda hayatın devamı için
gerekli olan enerji serbest hâle getirilir. Solunum sonucunda açığa
çıkan su ve karbon dioksit ise yine fotosentez olayında kullanılır.

4. Bir besin zinciri düşünerek bu besin zincirine ait enerji piramidini çizelim. Bir enerji
piramidinin tabanından tepesine doğru canlılar arasında enerji akışı nasıl gerçekleşir?
Cevap: 
Soruyla ilgili olarak öğrencilerden gelen uygun çizimler
kabul edilir. Burada, enerji piramidinin tabanından tepesine
doğru gidildikçe enerji miktarının azaldığı cevabının verilmesi
beklenmektedir.

5. Günlük yaşamımızdan, oksijensiz solunumun gerçekleştiği durumlara örnekler verelim.
Cevap: 
Hamurun mayalanması, sütten peynir ve üzümden sirke elde
edilmesi ve turşu yapımı oksijensiz solunumun gerçekleştiği
durumlara örnek verilebilir.

6. Doğada hangi madde döngüleri gerçekleşmektedir?

Cevap: 
Doğadaki madde döngüleriden bazıları su, karbon dioksit,
oksijen ve azot döngüleridir.Fen ve Teknoloji Ders Kitabı  205. sayfadaki kendimizi değerlendirelim soruları ve cevapları:


1. Aşağıdaki şemayı defterimize çizelim. Her bir kutucuğa, istenen bilgileri maddeler hâlinde kısaca yazalım.
Cevap:
Enerji kaynaklarına örnek verelim:
 Fosil yakıtlar  Jeotermal enerji
 Nükleer enerji  Hidorelektrik enerji
Rüzgâr enerjisi  Biyokütle enerjisi
Enerji kaynaklarının kullanım alanlarına örnek verelim:
 Isınma
 Elektrik enerjisi üretimi vd.
Enerji kaynaklarının insan yaşamı için önemini açıklayalım:
 Günlük hayatımızı devam ettirmek
Sanayide üretim yapmak
 Enerji üretimi için kullandığımız kaynak çevremizi etkiler

Enerji kaynaklarının çeşitlerini yazalım:
Yenilenebilir enerji
Yenilenemez enerji
Geri dönüşümle enerji elde etme yolunun ne olduğunu yazalım:
Biyokütleden enerji üretimi2. Yenilenebilir enerji ile yenilenemez enerji kaynakları arasındaki fark nedir?
Cevap: Yenilenebilir enerji kaynakları kullanıldıklarında tükenmez,
yenilenemez enerji kaynakları ise tükenir.3. Bundan 20 yıl sonra, ilk evinizi aldığınızı hayal ederek aşağıdaki soruları hayal gücümüzü kullanarak cevaplayalım.
a. Evinizde hangi enerji kaynakları kullanılıyor?

b. Evinizden atık maddeler nasıl uzaklaştırılıyor?

4. Aşağıdaki numaralandırılmış kutucuklarda, enerji ve geri dönüşümle ilgili bazı kavramlara yer verilmiştir. Soru şıkları ile doğru cevaplara ait numaraları eşleştirelim.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri,
a. Yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir?
Cevap: 1, 5, 7, 8

b. Yenilenemez enerji kaynaklarına örnektir?
Cevap: 6, 9 

c. Geri dönüşüm uygulamalarında kullanılır?
Cevap: 2, 3, 4

ç. Elektrik enerjisi elde etmek için kullanılır?
Cevap: 1, 5, 6, 7, 8, 9

d. Çevre dostu enerji kaynaklarına örnektir?


Cevap: 1, 5, 7, 8Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları