Salı

6.ÜNİTE:Canlılar ve Enerji İlişkileri 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARI VE CEVAPLARI

Sponsorlu Bağlantılar 1
6.ÜNİTE:Canlılar ve Enerji İlişkileri
8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARI VE CEVAPLARI


Fen ve Teknoloji Ders Kitabı  189. sayfadaki kendimizi değerlendirelim soruları ve cevapları:


1. Aşağıdaki besin zincirinde boş bırakılan kutucukta hangi canlılar bulunabilir? Bu canlılar
besin zincirindeki hangi canlı grubunu oluşturur?

Cevap: 
Soru işaretinin bulunduğu kutucukta yaprak, meşe ağacı, ot 

vb.

 Bu gruptaki canlılar üreticilerdir.

2. Hangi canlılar fotosentez yapar? Bu canlılar fotosentez sonucunda ne üretir?

Cevap: 
Üreticiler fotosentez yapar ve fotosentez sonucunda oksijen ve

besin üretirler.
3. Fotosentez olayının denklemi nedir?

Cevap: 
Karbon dioksit + Su  -------

Işık--

Klorofil-------> 

Glikoz + Oksijen


4. Fotosentez olayında hangi enerji dönüşümü gerçekleşir?

Cevap: Güneş enerjisi, kimyasal enerjiye dönüştürülür.

5. Bitkiler yeterli ışık almadıklarında ne olur? Açıklayalım.

Cevap: 
Fotosentez yapamazlar. Bu durum sürekli devam ederse

bitkinin yaşamı son bulur.

6. Bir su bitkisi su dolu bir cam kaba konularak üzeri deney tüpü ile kapatılıyor. Bitki fotosentez
yapacağına göre tüp içerisinde hangi gazın toplanmasını beklersiniz?

          A) Oksijen           B) Karbon dioksit        C) Hidrojen     D) Azot


Cevap: A) Oksijen

7. Yeşil bir bitkinin bir yaprağı siyah karbon kâğıdı ile ışık almayacak şekilde kapatılıyor. Bitki pencere
kenarında bir hafta bekletildikten sonra ışık almayan bu yaprak ile ışık alan başka bir yaprağın
üzerine iyot çözeltisinin damlatılması ile ilgili işlemler yapılıyor. Sizce bu yapraklarda aşağıdaki
seçeneklerde belirtilen olaylardan hangisi gerçekleşir (iyot çözeltisi nişastanın ayıracıdır. iyot
çözeltisinin nişastayı mavi-mor renge boyadığını göz önünde bulundurarak soruyu cevaplayınız.)?
A) Işık alan yaprak mavi-mor renge boyanır.    B) Işık almayan yaprak mavi-mor renge boyanır.

C) Her iki yaprak da mavi-mor renge boyanır.    D) Her iki yaprak da mavi-mor renge boyanmaz.
Cevap:A) Işık alan yaprak mavi-mor renge boyanır.

Fen ve Teknoloji Ders Kitabı  197. sayfadaki kendimizi değerlendirelim soruları ve cevapları:


1. Ayrıştırıcıların doğadaki madde döngülerindeki rolü nedir?
Cevap: Ayrıştırıcılar canlı ve ölü organizmaların yapısındaki maddeleri
daha basit kimyasal maddelere dönüştürürler.

2. Bitkilerde fotosentez ve solunum olayları ne zaman gerçekleşmektedir?
Cevap: 
Bitkilerde geceleri sadece solunum gerçekleşirken gündüzleri
hem fotosentez hem de solunum gerçekleşir.

3. Fotosentezin denklemi :Karbon dioksit + Su  -------

Işık--

Klorofil-------> 

Glikoz + Oksijen


Oksijenli solunumun denklemi : Glikoz + Oksijen --------->  Karbon dioksit + Su + ATP
şeklindedir. Buna göre fotosentez ve solunum arasında nasıl bir iliflki vardır?
Cevap: 
Fotosentez, ışık enerjisinin kullanılabilir kimyasal enerjiye dönüşmesi
olayıdır. Fotosentez olayı ile tüm canlıların besin ve oksijen
ihtiyacı karşılanır. Oksijenli solunum sonucunda hayatın devamı için
gerekli olan enerji serbest hâle getirilir. Solunum sonucunda açığa
çıkan su ve karbon dioksit ise yine fotosentez olayında kullanılır.

4. Bir besin zinciri düşünerek bu besin zincirine ait enerji piramidini çizelim. Bir enerji
piramidinin tabanından tepesine doğru canlılar arasında enerji akışı nasıl gerçekleşir?
Cevap: 
Soruyla ilgili olarak öğrencilerden gelen uygun çizimler
kabul edilir. Burada, enerji piramidinin tabanından tepesine
doğru gidildikçe enerji miktarının azaldığı cevabının verilmesi
beklenmektedir.

5. Günlük yaşamımızdan, oksijensiz solunumun gerçekleştiği durumlara örnekler verelim.
Cevap: 
Hamurun mayalanması, sütten peynir ve üzümden sirke elde
edilmesi ve turşu yapımı oksijensiz solunumun gerçekleştiği
durumlara örnek verilebilir.

6. Doğada hangi madde döngüleri gerçekleşmektedir?

Cevap: 
Doğadaki madde döngüleriden bazıları su, karbon dioksit,
oksijen ve azot döngüleridir.Fen ve Teknoloji Ders Kitabı  205. sayfadaki kendimizi değerlendirelim soruları ve cevapları:


1. Aşağıdaki şemayı defterimize çizelim. Her bir kutucuğa, istenen bilgileri maddeler hâlinde kısaca yazalım.
Cevap:
Enerji kaynaklarına örnek verelim:
 Fosil yakıtlar  Jeotermal enerji
 Nükleer enerji  Hidorelektrik enerji
Rüzgâr enerjisi  Biyokütle enerjisi
Enerji kaynaklarının kullanım alanlarına örnek verelim:
 Isınma
 Elektrik enerjisi üretimi vd.
Enerji kaynaklarının insan yaşamı için önemini açıklayalım:
 Günlük hayatımızı devam ettirmek
Sanayide üretim yapmak
 Enerji üretimi için kullandığımız kaynak çevremizi etkiler

Enerji kaynaklarının çeşitlerini yazalım:
Yenilenebilir enerji
Yenilenemez enerji
Geri dönüşümle enerji elde etme yolunun ne olduğunu yazalım:
Biyokütleden enerji üretimi2. Yenilenebilir enerji ile yenilenemez enerji kaynakları arasındaki fark nedir?
Cevap: Yenilenebilir enerji kaynakları kullanıldıklarında tükenmez,
yenilenemez enerji kaynakları ise tükenir.3. Bundan 20 yıl sonra, ilk evinizi aldığınızı hayal ederek aşağıdaki soruları hayal gücümüzü kullanarak cevaplayalım.
a. Evinizde hangi enerji kaynakları kullanılıyor?

b. Evinizden atık maddeler nasıl uzaklaştırılıyor?

4. Aşağıdaki numaralandırılmış kutucuklarda, enerji ve geri dönüşümle ilgili bazı kavramlara yer verilmiştir. Soru şıkları ile doğru cevaplara ait numaraları eşleştirelim.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri,
a. Yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir?
Cevap: 1, 5, 7, 8

b. Yenilenemez enerji kaynaklarına örnektir?
Cevap: 6, 9 

c. Geri dönüşüm uygulamalarında kullanılır?
Cevap: 2, 3, 4

ç. Elektrik enerjisi elde etmek için kullanılır?
Cevap: 1, 5, 6, 7, 8, 9

d. Çevre dostu enerji kaynaklarına örnektir?


Cevap: 1, 5, 7, 8Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner