Perşembe

Enerji nedir? Kinetik enerji nedir? Potansiyel enerji, çekim potansiyel enerjisi, esneklik potansiyer enerjisi ne demektir? Enerjinin birimi nedir?

Sponsorlu Bağlantılar 1
ENERJİ
Bir cismin iş yapabilme yeteneğine enerji denir. İş yapabilmek için enerjiye ihtiyaç vardır. Bir cisim üzerinde iş yapıldığında o cisim enerji kazanır. İşin birimi Joule olduğuna göre enerjinin birimi de Jouledür.


Enerji çeşitleri:


1) Kinetik Enerji:
Hareket eden cisimlerin sahip olduğu enerjiye hareket enerjisi ya da kinetik enerji denir. Canlı veya cansız hareket eden her varlığın kinetik enerjisi vardır. Bu varlıklar duruyor ise kinetik enerjileri yoktur.
     Kinetik enerji;

  • Cismin süratine bağlıdır. Cismin sürati artıkça kinetik enerjisi de artar, cismin sürati azaldıkça kinetik enerjisi de azalır.
  • Cismin kütlesine bağlıdır. Cismin kütlesi artıkça kinetik enerjisi de artar.
2) Çekim Potansiyel Enerjisi:
Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye çekim potansiyel enerji denir. Konumlarından dolayı sahip olduğu enerji bünyelerinde sahip oldukları enerjidir.
      Potansiyel enerji;
  • Cismin yerden yükseklğine bağlıdır. Yerden yükseklik arttıkça potansiyel enerjide artar.
  • Cismin kütlesine bağlıdır. Cismin kütlesi artıkça potansiyel enerjisi de artar.
3) Esneklik Potansiyel Enerjisi:
Esnek cisimlerin sıkışma ve gerilme sonucu sahip oldukları enerjiye esneklik potansiyel enerjisi denir.
       Esneklik potansiyel enerjisi;
  • Kullanılan cismin esneklik özelliğine,
  • Esnek maddenin sıkışma veya gerilme miktarına bağlıdır.
Enerji Dönüşümleri
Enerjinin, kimyasal enerji, kinetik enerji, potansiyel enerji, ısı enerjisi ve elektrik enerjisi gibi çeşitleri vardır. Enerji bir türden başka bir türe dönüşebilir.
Kömürün soba ya da kalorifer kazanında yakılarak ısı enerjisi elde edilir.
İnsanlar besinlerden aldıkları enerjiyi vücutlarında depolar ve bir iş yaptıklarında bu enerji kullanarak iş yaparlar.
Elektrik enerjisi lambalar yardımıyla ışık enerjisine, ütü, klima ve ısıtıcı yardımıyla ısı enerjisine, motor yardımıyla hareket enerjisine dönüşür.
Enerji kaynaklarını iki gruba ayırabiliriz.
1-Yenilebilen enerji kaynakları: tükenmeyen enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, akarsu ve dalga enerjisi yenilebilen enerji kaynaklarıdır.
2-Yenilenemeyen enerji kaynakları: yenilenemeyen yani bir süre sonra tükenecek olan enerji kaynaklarıdır. Bunlar petrol, kömür, doğal gaz…
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

1 yorum :

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner