Çarşamba

Yayların özellikleri esnek cism esnek olmayan cisimler

Sponsorlu Bağlantılar 1
Esnek, Esnek Olmayan Cisimler

Üzerine kuvvet etki ettiğinde şekli değişebilen, kuvvet kalktıktan sonra tekrar eski haline dönebilen cisimlere esnek cisim denir.
Örnek: Yay, top, terlik, silgi, balon …….Üzerine kuvvet etki ettiğinde şekli değişebilen fakat kuvvet kalktıktan sonra tekrar eski haline dönmeyen cisimlere esnek olmayan cisimler denir.
Örnek: Oyun hamuru, cam macunu ….Yaylar

  • Yaylar esnek cisimlerdir. 
  • Üzerine kuvvet etki ettiğinde şekli değişebilen, kuvvet ortadan kalktıktan sonra tekrar eski haline dönebilmektedir.
  • Yaylar sıkıştırılabilir
  • Yaya uygulanan kuvvete karşı yayda uygulanan kuvvete zıt yönde bir itme kuvveti uygular.


  • Bir yaya kuvvet uygulandığında yayda uygulanan kuvvete zıt yönde bir kuvvet uygulamaktadır. Bu iki kuvvetin büyüklükleri birbirine eşittir.

  • Bir yayın ucuna asılan cismin ağırlığı arttıkça yaydaki uzama miktarı da artar.


L’nin Ağırlığı>K’nin Ağırlığı
  • Yayların ucuna asılan ağırlık artıkça yayda meydana gelen uzama miktarı da artar.


 NOT:Yaydaki uzama miktarı uygulanan kuvvetle doğru orantılı olarak artar.
 Bir yayın ucuna bağlı cisim kesildiğine yay tekrar eski konumuna geri döner. En çok gerilen yay    
 daha önce denge konumuna önce gelir.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner