Perşembe

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 1.ÜNİTE:Vücudumuzda Sistemler sayfa 23 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

Sponsorlu Bağlantılar 1
1. Şekilde, ok ile gösterilen yapı ve organların isimleri nelerdir?
Cevap: a- ağız
b- yutak
c- yemek borusu
ç- karaciğer
d- mide
e- pankreas
f- ince bağırsak
g- kalın bağırsak
h- anüs
2. Şekildeki organlardan hangilerinde fiziksel, hangilerinde kimyasal sindirim gerçekleşir? Bu organlardaki  sindirimin farklı şekilde gerçekleşmesinin sebebi nedir?
Cevap: Fiziksel sindirimin gerçekleştiği yapı ve organlar: ağız ve mide. Kimyasal sindirimin gerçekleştiği yapı ve organlar: ağız, mide ve ince bağırsak. Fiziksel sindirimde besinler çiğneme ve kas hareketleri ile kimyasal sindirimde ise besinler, enzimler yardımıyla parçalanır.
3. Sindirim sistemimizin çalışması niçin gereklidir? Sindirim sistemimiz çalışmasaydı ne olurdu?
Cevap: Besinlerin vücudumuza yararlı hâle gelebilmeleri için değişime uğramaları gerekmektedir. Bunu sağlayan ise sindirim sistemimizdir. Sindirim sistemimiz olmasaydı besinler sindirilemez ve vücudumuz
için gerekli olan besin içerikleri hücrelerimiz tarafından kullanılamazdı.
4. Mide ve pankreas öz suyu ile tükürük içinde yer alan sindirim enzimlerinin karbonhidrat, yağ ve proteinler üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Bir şema çizerek açıklayalım.
Cevap: 

5. Sindirime yardımcı organlar hangileridir? Bu organların sindirimdeki görevleri nelerdir?
Cevap: Sindirime yardımcı organlar karaciğer ve pankreastır. Karaciğerin görevi: Ürettiği safra salgısını yağların kimyasal sindirimini gerçekleştirmek üzere ince bağırsağa gönderir. Pankreasın görevi: Ürettiği pankreas öz suyu içerisinde proteinlerin, karbonhidratların ve yağların kimyasal sindirimini gerçekleştiren enzimler içeren pankreas özsuyunu salgılar.
6. Sindirime uğrayan besin içeriklerinin kana geçişi, hangi organlarda ve nasıl gerçekleşir?
Cevap: Sindirime uğrayan besin içeriklerinin kana geçişi ince ve kalın bağırsakta gerçekleşir. Bu organlarda emilim gerçekleştiği için sindirilen besin içeriklerinin kana geçişi kolaylaşır.
7. Sindirim sisteminin sağlığını etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler nelerdir?
Cevap: Sindirim sisteminin sağlığını olumlu etkileyen etkenler: Yeterli ve dengeli beslenmek, alkol ve sigaradan uzak durmak, lokmaları iyice çiğnemek, sofradan sindirim sistemimizi yormayacak kadar yiyerek kalkmak, yemekten sonra bir saat kadar istirahat etmek, yemeğe çiğ salata veya taze meyve ile başlamaktır. Sindirim sisteminin sağlığını olumsuz etkileyen etkenler: Yetersiz ve dengesiz beslenmek, sigara ve alkol kullanmak, çok sıcak ve çok soğuk şeyler yemek veya içmek, yemek sırasında ve yemekten sonra gereğinden fazla miktarda su içmektir.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner