Cuma

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 3.ÜNİTE:Yaşamımızdaki Elektrik KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

Sponsorlu Bağlantılar 1
Yaşamımızdaki Elektrik sayfa 110 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI
Yaşamımızdaki Elektrik sayfa 118 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI
Yaşamımızdaki Elektrik sayfa 125 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
RÖNESANS
Kelime anlamı yeniden doğuş demek olan Rönesans, geniş anlamıyla XV. yüzyılın sonlarıyla XVI. yüzyılın ilk yarısında, önce İtalya'da başlayan ve sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan edebiyat ve güzel sanatlar alanında görülen büyük bir yenilik ve gelişme hareketidir.
Sebepleri
Rönesans'ın ortaya çıkmasını hazırlayan başlıca sebepleri şunlardır:
Matbaanın kullanım alanının genişlemesiyle eski döneme ait eserlerin bastırılması ve eski kültürün yayılması
Edebiyat ve sanattan zevk alan üstün bir sınıfın ortaya çıkması
Avrupa'da kültür ve sanat faaliyetlerini destekleyen varlıklı kişilerin ortaya çıkması
Avrupa'nın Endülüs Emevî Devleti ve Sicilya aracılığıyla İslam uygarlığını tanıması
Büyük sanatkarların yetişmesi
Rönesans ilk defa İtalya'da başladı. Bunda, İtalya'nın coğrafi durumu, siyasi önemi, şehir devletlerinin zenginliği ve İslam kültüründen etkilenmesi etkili olmuştur.
İtalya'da Rönesans, ilk defa edebiyat alanında başladı. Eski  Yunan  ve  Roma edebiyatlarının incelenmesi sonucu, bunları okuyan, anlayan ve onlar gibi yazmaya çalışan bir çok şair ve yazar yetişti.  Bunlara hümanist, bu harekete de hümanizm denildiDant (Dante)Petrarc(PetrarkvBoccaci(Bokayo), hümanizmin öncüleri kabul edildi. XVI. yüzyıl başlarında Machiavelli (Makyavel), Gişarden ve Tasso gibi hümanistler yetişti.
Güzel sanatlar alanında önemli gelişmeler oldu. Resimde ün kazandılar. Giotto, klasi resmi öncüsü   olmuş,    Rafael,   ana    şefkatini    ifad ede Meryem resimleriyle tanınmıştır. Leonardo da Vinci (Leonardo da Vinsi)’nin en meşhur eseri La Jocond (La Jokand)’dır.
Mimarlık alanında Bramante (Bramant)  ve Michelangelo  (Mikelanj)  büyük ün kazanmışlardır.
Heykeltıraşlık alanında daha çok İsa, Meryem ve diğer din büyüklerinin heykelleri yapıldı. Donetello, Giberio ve  Michelangelo (Mikelanj) ünlü heykeltıraşlardır.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner