Cuma

8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 1.ÜNİTE:HÜCRE BÖLÜNMESİ ve KALITIM sayfa 47 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

Sponsorlu Bağlantılar 1
1. Adaptasyon nedir? Örnekler verelim.

Cevap: Canlıların yapı, vücut şekli ve davranışlar gibi genetik özelliklerinin, yaşadıkları ortama uyum sağlamasına adaptasyon adı verilir: Çöl farelerinin uzun kuyruklu ve uzun kulaklı olmaları gibi.

2. Yeşil renk maddesi taşıyan çekirgelerin, her zaman yeşil kalan ağaçlar ve otlar; değişik renk maddelerini taşıyan çekirgelerin ise steplerde yaşamasının sebebi nedir? Açıklayınız.

Cevap: Bu olayın sebebi adaptasyondur. Yeşil çekirgelerin, her zaman yeşil kalan ağaçlar ve otlar; değişik renk maddelerini taşıyanların da steplerde yaşaması onların bu çevre şartlarına uyumunu kolaylaştırarak yaşama şansını artırmaktadır.

3. Kutuplarda yaşayan ayı ve penguenler, benzer hangi adaptasyonları geliştirmiştir ve bu adaptasyonlar neden birbirine benzemektedir?

Cevap: Soğuk iklimlerde yaşayan bu canlılar ısı kaybını azaltmak için derilerinin altında yağ depolarlar. Bacak boyları kısa ve ayakları geniş tabanlıdır. Aynı ortamlardaki canlıların benzer adaptasyonlar göstermelerinin sebebi o ortamda hayatta kalma ve üreme şanslarını arttırabilmektir.

4. Farklı ekosistemlerde yaşayan canlı türleri yaşadıkları ortama nasıl adaptasyon sağlarlar ve bu türlerin biyolojik çeşitliliğe olan katkıları nelerdir?

Cevap: Farklı ekosistemlerde yaşayan aynı türe ait canlılar hayatta kal-mak ve üremek amacıyla farklı adaptasyonlar geliştirirler. Örneğin genellikle sıcak ortamda yaşayan bitkiler kaktüs gibi yaprakları diken şeklinde olan bitkilerdir. Ilıman iklimde yaşayan bitkiler ise genellikle geniş yapraklı olur. Canlılar çevre şartlarındaki değişimlere adaptasyon gösterdiklerinde biyolojik çeşitlilik de artar.

5. Evrimle ilgili farklı bilimsel görüşlere örnekler veriniz.

Cevap: Evrimle ilgili olarak Lamarck, Darwin, Wallace, Farabi, İbni Sina, İbn-i Miskeveyh gibi birçok bilim insanı çeşitli fikirler ortaya atmıştır. Lamarck, “Bir organ fazla kullanılıyorsa gelişmesini sürdürerek daha etkin bir yapı kazanır.” görüşünü ortaya koymuştur. Darwin ve Wallace tür içindeki değişimler ve doğal seçilim kavramı hakkında fi kirler öne sürerek evrim konusundaki düşüncelerini açıklamışlardır.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner