Pazartesi

Dinamometre nedir? Dinamometre nasıl yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar 1
Kuvvet değerini ölçmekte kullandığımız dinamometre adı verilen araçlar, yapılacak ölçümün niteliğine göre ölçeklendirilmiş silindirik bir muhafaza içinde bulunan sarmal bir yaydan oluşur. Silindir içinde bulunan yay, uygulanan kuvvet ile esnerken yaya bağlı olan ibre gösterge kadranı üzerinde hareket ederek uygulanan kuvvetin büyüklüğünü gösterir. Kuvvet büyüklüğü ile dinamometre yayının uzama miktarı arasında doğru orantılı bir ilişki vardır.


Yeniçeriler
Doğrudan padişaha bağlıydı.
En etkili kapıkulu bölümüydü.
Yaya savaşçılardı.
Evlenemezlerdi. (sonradan bu kural kaldırılmıştır)
Kışlalarda otururlardı.
Bektaşi geleneğine bağlıydılar. (Hacı Bektaşi Veli'yi manevi önderleri olarak benimsemişlerdi)
Merkez isyanlarının çıkışında etkin rol oynamışlardı.
Gerileme sürecinde esnaflık da yapmışlardı.
II. Mahmut tarafından kaldırılmış (1826- Vaka-i Hayriye) yerine Asakir-i Mansure-i Muham mediye kurulmuştur.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner