Salı

Direnç nedir? Direncin birimi nedir?

Sponsorlu Bağlantılar 1
qmaddelerin elektrik akımına karşı gösterdikleri zorluğa direnç denir. Direncin birimi ohm dur. 
W
 sembolü ile gösterilir. Direnç birimi olan ohm, ismini elektriksel direnci ve buna bağlı olarak pek çok elektrik olaylarını ilk defa yaptığı araştırmalar sonucu açıklayan George Simon Ohm (Geork Zimon Om) adlı bilim adamından almıştır.Toprak Düzeninde Değişim ve Arazi Kanunnamesi (1858)
Osmanlı Devleti'nde 1812'den itibaren tımar verilmemeye başlanmış, 1838 sonlarında ise sis­tem tamamen ortadan kaldırılmıştır.
*• 1858'de yeni arazi yasası çıkıncaya kadar toprak idaresi, yayınlanan padişah iradeleri ile sürdü­rülmüştür. 1858'de 132 maddeden oluşan Arazi Kanunnamesi çıkarılmış ve topraklar;
Mülk,
Miri,
Metruk (boş),
Mevat (ölü) gibi bölümlere ayrılmıştır.

Bundan sonra devlete ait araziler yavaş yavaş kişilerin mülkü haline gelmeye başlamış, Islahat Fermanı'nın yayınlanmasından sonra yabancılar da Osmanlı ülkesinde arazi almaya başlamış­lardır (1869).
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner