Salı

Maddenin Tanecikli Yapısı ünite özeti

Sponsorlu Bağlantılar 1
    Boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve eylemsizliği olan herşeye madde denir. Bütün maddeler, tanecikli, hareketli ve boşluklu bir yapıya sahiptirler. Maddeler, karışım ve saf maddeler olmak üzere ikiye ayrılır. Aynı çeşit taneciklerden oluşan maddeye saf madde denir. Saf maddeler de kendi arasında element ve bileşik olmak üzere ikiye ayrılır. Aynı çeşit atomlardan veya aynı çeşit atomların oluşturduğu moleküllerden meydana gelen maddelere element, farklı çeşit atomların bir araya gelerek oluşturdukları maddelere ise bileşik denir. Karışım ise iki veya daha fazla maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşur.
    Maddeler zamana veya ortam şartlarına bağlı olarak değişime uğrarlar. Maddede meydana gelen bu değişimler, fiziksel ve kimyasal değişim olmak üzere ikiye ayrılır. Fiziksel değişim sonucunda maddenin yapısında ve kimliğinde bir değişim olmaz. Kimyasal değişim sonucunda ise maddenin yapısı değişir ve yeni özellikte, farklı kimliğe sahip maddeler oluşur.
    Maddeler ne gözle ne de mikroskopla göremeyeceğimiz kadar küçük taneciklerden oluşmuştur. Bu taneciklere atom ya da molekül denir. Maddeyi oluşturan taneciklerin dizilişindeki düzen ve taneciklerin birbirine olan uzaklığı o maddenin hâlini belirler. Katı hâldeki maddeyi oluşturan tanecikler birbiri ile temas hâlindedir ve tanecikler arasındaki boşluk çok az olduğundan sadece titreşim hareketi yaparlar. Sıvı hâldeki maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki boşluk katılara göre daha fazladır. Tanecikler birbirine temas eder ve birbiri üzerinden kayarlar. Bu yüzden sıvılar, akıcı özelliğe sahiptirler. Aynı zamanda titreşim ve öteleme hareketi yaparlar. Gaz hâlindeki maddeyi
oluşturan tanecikler ise bağımsız hareket ederler. Sıvılar gibi akıcı özelliğe sahiptirler, titreşim ve öteleme hareketi yaparlar.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner