Pazartesi

Kalp kasının özellikleri

Sponsorlu Bağlantılar 1
Kalp kası kalbin esas dokusunu oluşturur. Kalp kasının mikroskoptaki görünüşü çizgili kasa benzerse de çeşitli farklılılar taşır. Kalp kası hem yapısal olarak hem de görev olarak düz ve çizgili kas arasında yer alır. Görünüşü çizgili kasa, çalışması ise düz kasa benzer. Kalp kasının kasılması  isteğimize bağlı değildir. Kalbin kas dokusu embriyonik evrenin ilk üç ayında oluşur ve düzenli olarak atmaya başlar. Bu düzenli atışlar yaşamın sonuna kadar durmaksızın sürer. Duraklamanın İç ve Dış Nedenleri
a. İç Nedenleri
Veraset sisteminin değişmesinin padişahların kişiliğinde meydana getirdiği olumsuz değişim­ler (Kafes usulünün sakıncalarının ortaya çıkması ki şehzadeler ordu ve halktan kopuk bir eği­tim alıyorlardı).
Devlet adamlarının seçiminde liyakatin gözetilmemesi, rüşvetin yaygınlık kazanması
Haremin idareye müdahale etmesi (padişah eş ve analarının devlet işlerine karışması)
Devşirme ve tımar sistemlerinin bozulması (Bu bozulma ordu ve maliyeyi doğrudan etkilemiş­tir. İstanbul ve Celali İsyanları bu nedenle çıkmıştır)
Eğitim sisteminin bozulması (Beşik ulemalığı bu bozulmayı ifade eden bir kavramdır)
Ağır vergiler nedeniyle iç isyanların çıkması
Çift bozanların artması (Köylünün işlediği toprakları terk etmesi)
Yeniçeri zorbalığının ortaya çıkması (Bu ordu yapılan reformları önlemiştir.)
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner