Pazar

8.Sınıf 4.ÜNİTE: Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar konu anlatımı ve konu özeti

Sponsorlu Bağlantılar 1
Ulusal Egemenlik ne demektir? 
Sevr Antlaşması’nın bazı maddeleri
Lozan Barış Antlaşması’nın bazı maddeleri
Türkiye İktisat Kongresi
Ankara’nın Başkent olması
Cumhuriyet’in ilanının sonuçları
Cumhuriyet Halk Fırkası (Partisi)
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Serbest Cumhuriyet Fırkası
Tekkeve Zaviyelerin Kapatılması
Şeyh Sait isyanı, Takrir-i Sükûn Kanunu
Kabotaj, Kabotaj Bayramı
Şehit Kubilay Olayı
Onuncu10. Yıl Nutku
Ünite özetiLondra Konferansı'nın Başlaması
İstanbul Hükümetini; Başbakan Tevfik Paşa,TBMM'yi Bekir Sami Bey temsil etmiştir. Kongrenin he­men açılışında Tevfik Paşa'nın Türk milletinin gerçek temsilcisi olarak Bekir Sami Bey'i göstermesi itilaf devletlerinin İstanbul ile Ankara'yı birbirine düşürme planını boşa çıkarmıştır. Konferansta herhangi bir karar alınmamıştır.

Ancak Bekir Sami Bey'in, Meclise danışmadan İtilaf Devletleriyle esirlerin değiş - tokuşu ve ekonomik imtiyazlarla ilgili bazı ant­laşmalar yapması dış işleri bakanlığından alınmasına yol aça­caktır. (Meclis Kapitülasyonları çağrıştıracak her adıma karşı olduğunu göstermiştir.)
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner