Çarşamba

Cumhuriyet nasıl bir yönetim şeklidir?

Sponsorlu Bağlantılar 1
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir. Cumhuriyet, egemenliğin kaynağının millete ait olduğunu kabul eden devlet şekli demektir; dolayısıyla devleti yönetenlerin, seçimle iş başına geldiği bir yönetim biçimidir. Bu rejimde devlet başkanı olan Cumhurbaşkanı da milletçe veya milletin temsilcisi tarafından seçilir. Cumhuriyet yönetimi bu niteliği ile demokrasi prensibinin en iyi uygulanmasını sağlayan bir siyasi rejimdir.
Cumhuriyet yönetiminin birinci özelliği, seçim esasına dayanan bir idare olmasıdır. Bu seçimde gerek seçme gerekse seçilme hakkı belli bir kişiye, belli bir zümreye, belli bir sınıfa ait değildir; bütünüyle millete aittir. Cumhuriyetle yönetilen bir devlette bir görevin, ilahi bir kuvvete dayanması veya babadan oğula geçmesi gibi bir kural da yoktur. Cumhuriyet yönetiminde seçimle iş başına gelenlerin görev süresi belli bir dönemi kapsar; yani cumhuriyet rejiminde yaşanılan süreye bağlı bir görev söz konusu olamaz. Cumhuriyet rejiminin ikinci bir özelliği de, bu rejimin her şeyden önce kişi, zümre ve sınıf yararını değil, kamu yararını ön planda tutan, kamu yararına dayanan bir yönetim şekli olmasıdır. Çünkü cumhuriyet rejimi, kuvvetini, dayanağını kişi, zümre ve sınıf
hâkimiyetinden değil, geniş halk kitlesinden, millet iradesinden almaktadır. Bizim devletimiz
cumhuriyet ile yönetilmektedir.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner