Pazar

İletişimin önemi nedir?

Sponsorlu Bağlantılar 1
İnsanlar, doğdukları andan itibaren toplum içerisinde yaşamaya başlarlar. Toplumsal yaşamda ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleriyle ilişki kurarlar. Bu ilişkiler ailede, okulda, iş yerinde, çarşıda, pazarda, hastanede sürüp gider. Anne, baba - çocuk ilişkisi, arkadaş ilişkisi, hasta - doktor ilişkisi, satıcı - müşteri ilişkisi, öğretmen - öğrenci ilişkisi bunlara örnektir. Kişiler arası ilişkiler ne kadar olumlu ve sağlıklı ise bireyler ve toplum o kadar mutlu ve huzurludur.
İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemli bir rolü vardır. Toplumsal yaşamda birbirimizle sürekli iletişim hâlindeyiz. Duygu ve düşüncelerimizi başkalarıyla iletişim yoluyla paylaşırız. Anlamak, anlatmak, öğrenmek, başkalarına ulaşabilmek için iletişime başvururuz. İletişim, beşikten mezara kadar hep bizimledir ve bizim için hava kadar yaşamsal bir ihtiyaçtır.
Yapılan bilimsel araştırmalara göre yeni doğmuş bir bebekle ne kadar ilgilenilir, konuşulur, temas kurulursa, bebeğin duygusal gelişiminde de o kadar olumlu bir artış gözlenmektedir. İletişim bebeğin dil gelişimine de katkıda bulunmaktadır. 
İletişim, insanlar arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışveriş idir. İnsanlar iletişim kurarken çeşitli yollardan yararlanırlar. İşaret, bakış, gözyaşı, gülümseme, mimikler, giyinme alışkanlıkları gibi sözsüz iletişim; konferans, konser, tartışma gibi kişiler arası ya da gruplar arası iletişim; gazete, kitap, dergi, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları; bilgisayar, telefon, uydu gibi iletişim teknolojileri iletişim sözcüğünün kapsamındadır.
Aslında tüm canlılar iletişim hâlindedir. Köpeklerin birbirlerini koklaması, kedilerin kızdıklarını ya da isteklerini göstermek için miyavlaması buna örnektir. Ancak diğer canlılara göre insanların yaşamında iletişimin rolü daha önemlidir. Çünkü bir insanın uyku dışındaki zamanı iletişim hâlinde geçmektedir. Kişi ya kendisi iletişim kurmaktadır ya da kendisiyle iletişim kurulmaktadır. İnsanlar arasındaki olumlu iletişim sayesinde iyi ilişkiler kurulabilmekte, sorunlara çözümler üretilebilmektedir.
İlk insanların iletişim kurmaları oldukça zordu. Önce sembolleri keşfettiler. Mağara duvarlarına resim yapmaya başladılar. Yazıyı bularak iletişimlerini geliştirdiler. Günümüzde ise iletişim kurmak oldukça kolaydır. Sabah kalktığımızda aile bireylerine günaydın demek, asansörde veya sokakta karşılaştığımız kişilere gülümseyerek selam vermek, arkadaşımızın hâlini hatırını sormak iletişimi başlatan en basit yollardır.
Toplumsal ilişkilerde iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen bazı unsurlar vardır. Bu unsurların bilinmesi etkili iletişim kurmak için önemlidir. İnsanlar diğer canlılardan farklı olarak etkili iletişim kurmayı öğrenebilmekte, iletişim becerilerini geliştirebilmektedir.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner