Perşembe

Laik Devlet nedir? Laik Devlet anlayışı nasıl olmalıdır? Laik Devletin getirdikleri

Sponsorlu Bağlantılar 1
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde herkes istediği dine inanabilir ve bu dinin gereklerini yerine getirebilir. Farklı dini inançlardaki kişiler yasalar önünde eşittir. Devlet, kişilere inançlarından dolayı ayrıcalıklı davranmaz. Devlet yönetimi, akıl ve bilim ilkelerine dayanır, yani demokrasiyi benimser. Hukuk kuralları dini değil, aklı ve bilimi esas alır. 
Atatürk “Hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir.” sözü ile laikliğin temeli olan bilimin önemini göstermiştir. Laiklik sayesinde toplumsal yaşam huzur ve barış içinde sürdürülebilmektedir.Musul sorunun Türkiye'nin aleyhine sonuçlanmasının nedenleri
Milletler Cemiyetinin İngiltere'nin etkisinde olması
^ Bölgenin stratejik açıdan önemli olması ve petrole sahip olması
t Şeyh Sait İsyanının Türkiye'yi diplomasi masasında güç duruma düşürmesi, askeri ve ekono­mik açılardan zayıflatması
Türkiye'nin bir an önce Batılı devletlerle anlaşma yoluna gidip güvenli sınırlara kavuşarak içte­ki reformlarını gerçekleştirmek istemesi
(Bkz. Baskın Oran Türk Dış Politikası, iletişim yayınları.)
c. Ankara Antlaşması 5 Haziran 1926
Musul, İngiltere mandası altındaki Irak'a bırakıldı.
Irak bölge petrolünden sağlanan gelirin %10'unu 25 yıl süreyle TürKiyeYe wr
Sınırların, karşılıklı olarak korunması kabul edildi.
(Türkiye'nin bir miktar para alarak hakkından vazgeçtiği konusu tamşıimaktadrj
Hakkari sınırında Türkiye lehine bazı düzeltmeler yapılmıştır.
Musul'da yaşayan Türklerle ilgili önemli bir karar alınmamıştır.

Misakımilli açısından bu sorun Türkiye'nin aleyhine çözülmüştür.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner