Pazar

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının özellikleri, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ne zaman kurulmuştur?

Sponsorlu Bağlantılar 1
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve cumhuriyetin ilanından sonra ülkede çağdaşlaşma yönünde önemli adımlar atılmaya başlandı. İnkılapların hızlı gelişimi Kurtuluş Savaşı’nın önder kadrosu arasında da görüş ayrılıklarına neden oldu. Mustafa Kemal ile görüş ayrılığına düşenler 1924 yılının sonlarında Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Partisi)nı kurdular. Partinin kurucuları arasında Rauf (Orbay) Bey, Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir Paşa ve Adnan (Adıvar) Bey gibi milletvekilleri vardı.
Mustafa Kemal bu yeni girişimi çok olumlu karşıladı. Demokrasinin gelişmesi ve yerleşmesi için muhalefet partisi mutlaka gerekliydi. Bu parti ekonomide liberalizmi, eğitimde millî olmayı amaçladığını belirtiyordu. Ancak parti tüzüğüne koymuş oldukları “Dinî inançlara ve fikirlere saygılı olunacağı” maddesi inkılaplara ve cumhuriyet rejimine karşı olanlara cesaret verdi. Kurucularının tüm iyi niyetlerine rağmen parti, rejim karşıtlarının sığınağı hâline geldi. 1925 yılı Şubat ayında çıkan fieyh Sait İsyanı’na bu parti üyelerinden bazılarının da katılması üzerine parti 3 Haziran 1925
tarihinde hükûmet kararı ile kapatıldı.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner