Çarşamba

TİKA neyin kısaltmasıdır? TİKA ne zaman kurulmuştur?

Sponsorlu Bağlantılar 1
TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (TİKA)
TİKA, 24 Ocak 1992 tarihinde Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. 1999 yılından itibaren çalışmalarını Başbakanlığa bağlı olarak yürütmektedir.Ankara Hükümeti Lozan Konferansı'nda Türk Heyetinden
şu konularda kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir:
Ermenilere Anadolu'da toprak ayrılmaması
Kapitülasyonların kaldırılması
Türk ordusunun sınırlandırılmasına engel olunması
d. Lozan Konferansı'nın Başlaması
Lozan Konferansı 20 Kasım 1922'de başlamıştır, itilaf Devletleri adına İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon konferansı açar, ardından İsmet Paşa konuşur: İsmet Paşa şöyle seslenir:
"Türk milleti, artık hiçbir kurtuluş ümidi kalmadığını görerek varlığını korumayı, bağım­sızlığını sağlamayı başardı. Türk Milleti, barış ve huzura kavuşmaya hak kazanmıştır. TBMM'nin başlıca amacı bu yeri korumak ve kuvvetlendirmekten ibarettir... Efendiler; çok ıstırap çektik, çok kan akıttık, bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istikbal istiyoruz." İsmet Paşa görüşmeler­de uluslararası toplumdan Türkiye'nin eşit hak ve yetkilere sahip bir devlet olarak tanınması gerektiğini vurguluyordu. İşte bu tutum konferansın uzun sürmesine neden olmuştur. Oysa itilaf devletleri antlaş­manın bir iki hafta içinde imzalanacağı hesaplarını yapmışlardı. İsmet Paşa çeşitli konuların görüşüle­ceği komisyon başkanlıklarından birinin Türkiye'ye verilmesi gerektiğini bildirerek uluslararası eşitlik istediğini göstermiştir.
Konferansta: Boğazlar, Musul, Dış borçlar, kapitülasyonlar ve ayrıcalıklar sert şekilde tartışıl­mıştır.
İtilaf Devletleri 31 Ocak 1923'teTürk heyetine bir barış taslağı sunmuş, ancak taslak kapitülas­yonları içerdiği için reddedilmiştir. Bunun üzerine görüşmeler 4 Şubat 1923'te kesilmiştir.
Konferansın bu birinci aşamasında Türk - Yunan sorunları çözüme kavuşturuldu. Bunlar Türk - Yunan sınırının çizilmesi, nüfus mübadelesi ve Ege adalarının alacağı konumdu. Ayrıca Suriye sınırı Ankara Antlaşması'na (1921) göre tasdik edilmiş, 12 Ada İtalya'ya bırakılmıştır.
Konferansın yarıda kalması TBMM'de tartışmalara neden olmuştur.
Lozan Barış Görüşmelerine ara verildiği sırada Türkiye'de iki önemli gelişme yaşanmıştır:
Mustafa Kemal tarafından İzmir İktisadi Kongresi toplanmış,
Seçimler yenilenmiş ve II. TBMM dönemi başlamıştır.

İkinci dönem görüşmeleri 23 Nisan 1923'te başlamış, uzun tartışmalardan sonra 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalamıştır.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner