Perşembe

Yeryüzünde görülen iklim tipleri

Sponsorlu Bağlantılar 1
Yeryüzünde görülen iklim tipleri
Yeryüzünde Görülen Başlıca İklim Tipleri
Yukarıdaki haritada yeryüzünde görülen başlıca iklim tipleri görülmektedir. Haritadan anlaşılacağı üzere yeryüzündeki iklim tiplerini genel olarak üç grup altında toplayabiliriz:
1. Soğuk iklimler (kutup [tundra] iklimi, yarıkurak iklim)

2. Sıcak iklimler (ekvatoral iklim, tropikal iklim, çöl iklimi, muson iklimi, akdeniz iklimi, step iklimi)
3. Ilıman iklimler (okyanus iklimi, karasal iklim)
Amasya Genelgesi (Tamimi) (22 Haziran 1919)
Havza'dan Amasya'ya geçen Mustafa Kemal burada Milli Mücadelenin ilk programı olan Amasya Genelgesi'ni yayımlamıştır.
b. Amasya Genelgesi'nin Özellikleri ve Önemi

Amasya Genelgesi, Türk İnkılâbının temel taşlarından bindir. Milli mücadelenin neden verildiği, hangi yöntemlerin kullanılacağı, mevcut hükümetin durumu açıkça belirtilmiştir. Temelinde üç öğe bulunmaktadır. Birincisi; Osmanlı hükümeti vatanın parçalanması ve bağımsızlığın ortadan kaldı­rılması tehlikesi karşısında çaresizdir. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirememektedir. O halde hükümetin kararları geçersiz kılınmalıdır. İkincisi; yukarıdaki gerekçeye göre millet kendi kendini kur­tarmalıdır. Üçüncüsü; bunu sağlamak için milleti temsil eden bir kurul oluşturulmalı ve gereken karar­ları almalıdır. Diğer yandan genelgenin; mevcut hükümete başkaldırıyı içermesi ve rejimi değiştirme sinyali vermesi ona ihtilal bildirisi özelliğini kazandırmıştır. Genelgenin milletin sevgisini kazanmış kişiler tarafından imza edilmesi etkisini artırmıştır. Genelge, bazı çevrelerde "ayaklanma çağrısı" ola­rak değerlendirilmiştir. Bu nedenle Mustafa Kemal'in görevden alınması ile çağrının boşa çıkarılması amaçlanmıştır. Amasya Genelge'sinin yayınlanmasının ardından İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal Paşa'yı Ordu Müfettişliği görevinden almıştır.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner