Pazar

6.SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI

Sponsorlu Bağlantılar 1
6.sınıf ders kitabı cevapları aşağıdaki linklerde verilmiştir. Verilen cevaplar öğrencilerin ödevlerini kontrolleri için yayınlanmıştır. Aksi kullanımından doğacak sorumluluk öğrenciye aittir.      
         İNGİLİZCE    FEN ve TEKNOLOJİ    MATEMATİKf DİN__
Etkili öğrenme
Eğitimci olmayan kişiler bile ezberlenen bilgilerin çabuk unutulduğunu bilirler. Çok önemli bir takım bilgilerin gerektiğinde kullanılmak üzere insan zihninde kolay ulaşılabilir düzende hazır bulunmasının yararları da yadsınamaz. Onun için bazı bilgileri kolayca hatırlanacak bir düzende zihine yerleştirmek, gerektiğinde kullanabilmek etkili bir öğrenme gerektirir. Bir insanın duyduğu veya başka kaynaklardan edindiği bilgileri sorulunca söylemesi, onun o bilgileri belleğine aldığının kanıtıdır; ancak anladığının kanıtı olmayabilir. Kişiler anlamını anlamadan da bazı şeyleri ezberleyebilirler. Dilimizde ve eğitim folklorumuzda ezberleme, çoğu halde anlamadan belleğe alma anlamında kullanılır. Anlamadan ezberlemenin taklit gibi, yabancı dilde bir şarkı söylemek gibi çok ayrıcalıklı haller hariç işe yaradığı bir yer yoktur.
Anlamlı öğrenme etkili öğrenmenin niteliklerinden biridir. Anlamlı öğrenme belleğe bilgi kaydetmenin ötesinde zihin etkinlikleri gerektirir. Fen eğitiminde önerilen öğretme/öğrenme yöntemlerinin hepsinde anlamlı öğrenme amaçlanır. Öğrenen kişi dış kaynaklardan gözlem, deneyim veya aktarma yollarıyla aldığı bilgileri kendi zihninde işlerse o bilgiler anlam kazanır. Dışarıdan alınan bilgilerin zihinde nasıl işlendiğini açıklamaya çalışan öğrenme kuramları vardır. Bunlardan biri. zihind; yapılanma (constructivism) kuramı, bu ünitede kısaca anlatılmaktadır.
Öğrenilen bilgilerin etkililiği uzun süre unutulmamasıyla da belirlenir. Bilgilerin kalıcılığı öğrenilme ve zihinde saklama biçimlerine bağlıdır. İnsan için gerekli bilgilerin kalıcılığı, öğrenmenin öğrencinin kendi ürünü olması ve ayrıca sıkça tekrarlanması ile sağlanabilir. Bu bilginin öğrencinin kendi ürünü olması için, öğrencinin öğrenme etkinliğine katılması gereklidir. Fen öğretimi yöntemlerinin büyük çoğunluğu öğrencinin öğrenmeye etkili katılımım sağlayacak biçimde düzenlenmiştir.
Etkili öğrenmenin diğer bir niteliği, öğrenilen şeylerin öğrenme içeriğinden farklı durumlarda kullanılabılmesidir. Bir bilgi veya becerinin yeni bir durumda kullanılmasına transfer denir Öğrenilen bilgilerin transferi kesin bir olay değil, olasılıklı bir olaydır. Hemen hemen hiçbir bilgiyi salt kendi amacı için öğrenmeyiz, çoğu halde bilgilerimizin ileride yeni durumlarda kullanılacağını farzederiz. Eğer bilgiler ileride kullanılacakları için programlara giriyorsa transfer olasılığım yükselten yöntemlerle öğrenilmelidir. Psikologlar hem bilgilerin hem de bilgilerle uğraşma yöntemlerinin transfer edilebildiğini gösteren önemli kanıtlar bulmuşlardır. Fen eğitimi düzenlenirken yalnızca fen bilgilerinin değil, fende bilgi edinme yöntemlerinin de transfer edilebilir mükemmellikte öğrenilmesi amaçlanır. Aktif öğrenme daha etkili olduğu için öğrencinin kendi etkinlikleriyle öğrendiği bilgilerin transferini de daha olası hale getirir.
Öğrenmeye öğrenci katılımı ile aktif öğrenmenin nasıl sağlanabileceği eğitimcileri uzun süre meşgul etmiştir. Ülkemizde aktif öğrenme yaparak öğrenme deyimiyle de ifade edilmiştir. Yaparak öğrenme, dar anlamıyla, öğrencinin psiko-motor olarak bir şeyler yapması anlamında kullanılmaktadır. Güzel yazı yazmak, çeşitli elişleri yapmak, öğretmenin veya laboratuvar kılavuzunun tarif ettiği bir laboratuvar deneyini yapmak bu tür psiko-motor ağırlıklı öğrenme etkinlikleridir.

Psiko-motor etkinliklerde bile becerinin veya performansın doğru yapılması için insan zihninin etkinliğe katılması gerekir. Kaldı ki, okuldaki öğrenmelerin çoğu psiko-motor nitelikte değil, bilişsel niteliktedir. Bilişsel öğrenmelerde insanın el, kol ve kaslarından ziyade düşünme yetenekleri ış görür. Bilişsel öğrenmeye katılma, aktif ve doğru düşünme yollarıyla olur. Fen konuları doğru düşünmeyi gerektirir. Onun için fen öğretme ve öğrenmede öğrencinin zihnini geliştirme, zihni doğru kullandırma önem kazanır. Yaparak fen öğrenme geçmişte laboratuvar, gözlem, vb. gibi performans ağırlıklı yöntemlere dayanıyordu. Bu tür etkinliklere 'el ile yapılan fen' (hands-on science) adı takılmıştır. Fen öğrenmede zihin etkinliklerinin ön plana çıktığı yöntemlere 'zihin ile yapılan fen' (minds-on science) deniliyor.   Aşağıdaki kesimde, zihin ile            yapılan fen etkinliklerine temel oluşturmak üzere başlıca düşünme süreçleri üzerinde durulmaktadır.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner