Çarşamba

6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

Sponsorlu Bağlantılar 1
ÖĞÜN   GİZEM   EVREN YAY    MEB YAY  DOKU YAY

6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 
Ekstra Bilgi:
Azot Döngüsü
Azot atmosferin ana kütlesini oluşturur. Bütün canlılar için çok önemli bir madde
olan azot, tüm proteinler ve nükleoproteinlerin temelini oluşturur. Ancak azot hayvanlar
ya da yüksek bitkilerce atmosferden doğrudan alınmaz. Atmosferdeki azot
bazı bakteri ve mavi-yeşil alglerce bağlandıktan sonra bitkiler tarafından alınır. Atmosferdeki
elektrik akımları da bir miktar azotu bağlar ve bu azot yağmur suyu ile
toprağa düşer. Herbivor hayvanlar azot gereksinimlerini bitkilerden, karnivorlar
ise herbivorlardan sağlarlar. Ölü hayvanların ve bitkilerin vücutlarında bağlı kalan
azot toprak ve suda bulunan ayrıştırıcılar ile inorganik şekle dönüştürülür. Bu inorganik
azot tekrar yüksek bitkilere geçip organik sisteme girerek döngüyü tamamlar.

Fosfor Döngüsü
Fosfor, protoplazmanın gerekli ve önemli bir birimidir. Fosfor biyolojik sistemlerde
genetik bilginin iletilmesi, DNA ve RNA makromoleküllerinin yapısına girmesi ve
tüm enerji taşınımı, enerji bağlamada rol alması bakımından önemlidir. Fosforun
ana kaynağı fosfat içeren kayalardır. Erozyon ve ayrışma sonucu bitkilere inorganik
fosfat erimiş koşullarda ulaşır. Bu şekilde oluşan fosfatın belli bir oranı denize akar.
Denizden karasal sisteme akış yapacak oranı ise çok az olup, bu dönüşte insanlar tarafından
yapılan balıkçılık ve bazı kuşlar ile gerçekleşmektedir. Fakat insan faaliyetleri sonucu sularla denizlere taşınımı artmış, karaya dönüş ise yavaşlamıştır. Bitkilerce
tespit edilen fosfor besin zinciri ile diğer organizmalara geçer. Ölü organik
maddelerin artıkları ve kemikler ile karmaşık organik bileşikler, fosfatı parçalayıcı
bakterilerce indirgenir ve böylece fosfatlar erimiş duruma geçer. Bunlardan bir kısmı
akıp gider, bir kısmı ise biyolojik sisteme geri döner.Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

3 yorum :

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner