Pazar

8.SINIF ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

Sponsorlu Bağlantılar 1
ARAPÇA  FEN VE TEKNOLOJİ   VATANDAŞLIK   MATEMATİK   
İNGİLİZCE    TÜRKÇE    İNKILAP        


8.sınıf çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

 Ekstra Bilgi:
 Timur’un Ortaya Çıkışı ve Timur  Devleti’nin Kuruluşu
Devletin kurucusu Timur,  1336 yılında Semerkant yakınlarındaki  Keş  şehrinde doğmuştur. Timur’un babası olan Turagay,  Çağataylılar içerisinde yer alan Barulas  (Barlas) boyunun beyi idi. Timur’un doğduğu yıllarda Çağatay Hanlığı karışıklıklar içinde idi. Ülkenin hâkimiyeti Çağatay soyundan gelen emirlerin elinde bulunuyordu. Bu emirlerden birisi olan Emir Kazgan Semerkant’a tamamen hâkimdi. Timur’da bu sırada Emir Kazgan’ın emrinde bulunuyordu.

Maveraünnehir bölgesi, hanlar arasındaki mücadeleye sahne olmuştu. Doğu Türkistan’da hüküm  süren  Tuğlak Timur Han, bu durumdan yararlanarak Maveraünnehir’i  işgal etmiş, bunun üzerine Timur’da Tuğlak Timur’a bağlılığını   bildirerek  onun  hizmetine  girmişti. Daha  sonra  Timur,  Keş   şehrinin emirliğine getirilmiştir. Bir süre sonra, Maveraünnehir’de tekrar karışıklıkların çıkması üzerine Tuğlak Timur Han, yeniden Maveraünnehir’e gelerek oğlu İlyas Hoca’yı bu bölgeye vali tayin  etmiş, Timur’u da onun atabeyi yapmıştı. İlyas Hoca’nın emrine verilen Timur, onun zalimce davranışları  karşısında kayınbiraderi  Emir  Hüseyin ile birlikte Horasan’a gitmiştir. Büyük bir devlet kurma arzusu Timur’u Maveraünnehir’e geri  döndürmüştür. Timur,  Emir  Hüseyin  ile birleşerek Keş şehrini ele  geçirip Maveraünnehir’e hâkim olmuşlarsa da, daha sonra Timur’un Emir Hüseyin ile arası açılmıştır. Bunun üzerine Belh’i kuşatan Timur, Emir Hüseyin’i etkisiz hale getirerek kendisini emir ilan etmiş ve hükümdarlık tahtına oturmuştur (1369) .
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

1 yorum :

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner