Pazar

8.SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI

Sponsorlu Bağlantılar 1
8.sınıf ders kitabı cevapları aşağıdaki linklerde verilmiştir. Verilen cevaplar öğrencilerin ödevlerini kontrolleri için yayınlanmıştır. Aksi kullanımından doğacak sorumluluk öğrenciye aittir.
                   İNGİLİZCE       MATEMATİK       DİN      FEN_____
Betimlemen düşünme
Bir gözlemci, bir yaşantıyı doğru olarak anlatma, betimleme sürecinin en önemli belirtisidir. Bir kimse gözlediği bir doğa olayını doğru olarak anlatamıyorsa ya gözlem becerilerinde ya da betimleme süreçlerinde kusurludur. Doğadaki eşyaları, canlıları ve olayları uygun yöntemlerle gözleyerek veri toplamak, verileri inceleyerek çeşitli iletişim ortamlarında betimlemek (tasvir etmek) bilim adamlarının doğayı inceleme yöntemlerinin başlangıcıdır. Fen eğitiminde de öğrenciye doğayı inceletmenin başlangıcı uygun yöntemlerle gözlem yaptırmak, veri toplatmak ve verileri doğru olarak betim.^meK olmalıdır. Bu konuda öğrencide geliştirilmesi beklenen davranışların bazıları şunlardır:
1 Eşyayı ve olayları gözlemlenebilir özelliklerini belirterek betimleme.
2 Eşyaları ve canlıları gözlenebilir özelliklerine göre gruplama (sınıflama).
j Eşya veya canlıları, doğa olaylarını gözlenebilir bir özellikte sıralama (Bir boyutta büyüklük sırasına koyma).
4 Eşyayı, canlıları ve olayları miktar, uzunluk, ağırlık, alan, hacim, şiddet gibi özelliklerde belirli ölçeklerle ölçme.
5 Sınıflama, sıralama, ölçme işlemleriyle elde edilen verileri çeşitli yöntemlerle (sözlü anlatım, yazılı anlatım, grafikle gösterme, şemalarla gösterme) betimleme.
6 Eşyanın, canlıların ve olayların değişen niteliklerini değişmeyen niteliklerinden ayırt etme. Bir değişkenliği betimleme.
7 Veri toplayarak eşyanın veya olayların niceliklerini istatistiksel yöntemlerle betimleme.

Gelişigüzel gözlem, olayların veya eşyanın düzensiz anlatımı fen öğrenmeye katkı sağlamaz. Daha önce değinildiği gibi bilimin önemli araçlarından biri gözlem, önemli anlatım yollarından biri de düzenli sınıflamadır. Fen içeriğini etkili yöntemlerle betimleyerek öğrenme bir yandan öğrenmeyi etkili kılar, diğer yandan betimlemeîi düşünme süreçlerini öğrenciye kazandırır.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner