Cumartesi

BİLGETÜRK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

Sponsorlu Bağlantılar 1
Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

____________________________________________________
Ekstra Bilgi:
RADYOAKTİFLİK
Eski çağlarda, “simyacılar”, demir, kuşun, cıva gibi elementleri “filozof taşı”
ile altına dönüştürmeyi düşlemişlerdi. Yüzyıllar sonra bu düş, radyoaktivitenin
bulunmasıyla, gerçek oldu. 1896’da A. Henry Becquerel (1852-1908), çok
önemli bir olay gözledi. O sıralarda potasyum uranil sülfat denen uranyum filizi
üzerinde çalışıyordu. Bir miktar filizi dışarıdan sızdırmayan kapalı bir kutuya
koydu. Yanına bir fotoğraf plağı yerleştirdi. Levha, donuk bir renge büründü. O
zaman güneşe tutulan bazı maddelerin bir süre sonra bu ışığı geri saçtığı biliniyor
ve buna fosforluluk deniyordu. Oysa Becquerel’in elindeki filiz, fosforluluktan
çok farklıydı, kendiliğinden ışın yayıyordu. Bu ışınlar, x-ışınlarına benziyordu;
ama X-ışınlarını oluşturmak için boşaltılmış tüpten sürekli bir dış gerilim
geçirmek gerekirken yeni bulunan ışımalar, hiç bir dış uyarma gerektirmeden
kendiliğinden yayılıyordu. Dahası uranyum cevheri, hangi fiziksel ya da
kimyasal etkilerin altında kalırsa kalsın şiddeti değişmiyor, sıvı kurşun ya da sıvı
hava içindeyken de aynı oranda ışın yaymayı sürdürüyordu. Bu yeni ve gizemli
olguya Madam Curie tarafından radyoaktiflik adı verildi.
1899’da Becquerel, radyoaktif ışımanın manyettik alanda saptığını, bu yüzden
de, hiç olmazsa bir kısmının küçük, yüklü taneciklerden oluştuğunu açıkladı.
Olayın çözümlenmesine ilişkin yorucu ve tehlikeli deneyler, Maria Curie ve
kocası Pierre Curie tarafından yapıldı. Curie’ler, 1898’de uranyum filizinden
polonyum ve radyum adını alan iki element ayırmayı başardılar. Kendiliğinden
ışıma yapan maddelere radyoaktiflik maddeler denir. Bu maddeler, çok
yüksek hızdaki mermilerle ateş eden topçu bataryaları gibidir.
Becquerel’le açılan süreç, bir dizi ilginç buluşun başlangıcı oldu. Radyoaktif
maddeler üç tür ışıma yayıyordu. 1899’da Rutherford alfa (_) ve beta (_) ışımalarını,
az sonra P. Villard da gamma (_) ışımasını buldu.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

1 yorum :

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner