Pazar

BİLGETÜRK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

Sponsorlu Bağlantılar 1

Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Takvimin Ortaya Çıkışı ve Tanımı
Zaman soyut bir kavramdır. Genel olarak olay ve olguların  geçtiği, geçmekte olduğu ve geçeceği süre zaman olarak tanımlanmaktadır. İnsanlar zaman kavramını algılamaya  başladıkları  andaitibaren geçmişi,  şimdiki  zamanı ve geleceği  daha  iyi değerlendirebilmek amacıyla zamanı çeşitli bölümlere ayırmışlar, böylece takvimler ortaya çıkmıştır.
Takvimlerde zaman, yıllara, aylara, haftalara, ve günlere bölünerek hesaplanmıştır. Bu hesaplamaya göre hazırlanan cetvellere takvim adı verilmiştir. Tarihte ilk takvimi Sümerliler kullanmıştır.

Türklerin  Kullandıkları  Takvimler

12 Hayvanlı Türk Takvimi
Türkler islamiyetten önce “12 Hayvanlı Türk Takvimi”ni kullanmışlardır. Güneş yılı esaslı olan bu takvim 12 yılda bir devreder ve her yıl bir hayvan adıyla anılırdı.

Hicrî Takvim
Hicrî takvimin başlangıcı Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Mekke’den Medine’ye hicret (göç) ettiği tarih olan 622’dir.

H.Takvimde ayın dünya çevresinde 12 defa dönüşü esas alınmış ve bu tam dönüşe “ay yılı denilmiştir.

Bu takvim Hz. Ömer Döneminden itibaren oluşturulmuştur.  Türkler islamiyeti kabul ettikten sonra bu takvimi kullanmaya başlamışlardır.

Celali Takvim
Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın isteği ile Nizamülmülk  tarafından Ömer Hayyam’ın başkanlığında bir komisyona  hazırlatılmıştır.  Güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Celâli takvim Melikşah’ın ölümünden sonra terk edilmiştir.

Rumi Takvim
Osmanlı Devletinde kullanılan ”Rumî Takvim güneş yılını esas almış ve “Mali Takvim diye de adlandırılmıştır. Bu takvim yalnızca Maliye alanında kullanılmıştır.

Miladi Takvim
Mila doğum demektir. Bu takvimde Hz. İsa’nın doğumu başlangıç olarak kabul edildiği için takvime “Miladi Takvim denilmiştir. Milâdi takvimde dünyanın güneş etrafında bir defa dönüşü esas alınmıştır.

Ülkemizde 1926 yılından itibaren “Miladi Takvim kullanılmaya başlanılmıştır.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner