Cumartesi

ANITTEPE YAYINLARI 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

Sponsorlu Bağlantılar 1
Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

sayfa (12-13-14-15-16-18-22-23-24-25-26-27)  DEVAMI
________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 İSİM ÇEKİM EKLERİ
1. İYELİK (AİTLİK) EKLERİ : Eklendiği ismin karşıladığı varlığın kime veya neye ait olduğunu
bildiren eklere denir.
Tekil Kişiler: Ben (-ım, -im, -um,-üm) Kitab-ım
Sen (-ın, -in, -un, -ün) Kitab-ın
O (-ı, -i, -u, -ü, -sı, -si, -su, -sü) Kitab-ı, araba-sı
Çoğul Kişiler: Biz (-ımız, -imiz, -umuz, -ümüz) Kitab-ımız
Siz (-ınız, -iniz, -unuz, -ünüz) Kitab-ınız
Onlar (-ları, -leri) Kitap-ları
2. HÂL EKLERİ : İsimlere gelerek onların durumlarını bildiren eklerdir. Durum ekleri olarak da
adlandırılır.
a) İsmin Yalın Hâli ( Yalın Durumu) : Belirli bir eki yoktur. Hiç ek almayan veya hal ekleri
dışındaki ekleri alan isimler yalın haldedir. (Ev, evim, evler..)
b) İsmin -i hâli (Belirtme Durumu) : Ekleri, -ı, -i, -u, -ü ‘dür. (Ev-i, kalem-i)
c) İsmin -e hâli (Yönelme Durumu) : Ekleri -e, -a ‘dır. (Ev-e, okula)
d) İsmin -de hâli (Bulunma, kalma durumu) : Ekleri -de, -da , -te, -ta şeklindedir. (Evde,
okulda...)
e) İsmin -den hâli (Çıkma, Ayrılma Durumu) : Ekleri, -den, -dan, -ten,
-tan şeklindedir. (Evden, okuldan...)
3. TAMLAMA (İLGİ) EKLERİ : İsim tamlamalarında kullanılan -ın, -in, -un, -ün ve -ı, -i, -u, -ü
ekleridir. (Ali’nin defteri, okulun duvarı, kapının kolu, bahçenin kapısı)
*Altı çizililer tamlama ekleri. Koyu yazılanlar kaynaştırma harfi.
4. ÇOĞUL EKLERİ : İsimlere gelerek onların sayısını çoğaltan -lar, -ler ekleridir. (Evler, okullar...)
-ler, -lar ekinin anlam özellikleri
a) Pazardan dünyaları aldım. – Beni aradığında dünyalar benim oldu. (Abartma)
b) Müdür beyler sizi görmek istiyor. (Saygı)
c) Daha nice Fatih’ler yetiştireceğiz. (Benzerlik)
d) Serpiller yarın bize gelecek. (aile)
e) Sabahları bir bardak süt içer. (Her anlamı)
f) Bu şehre ben dört yaşlarındayken yerleştik. (aşağı yukarı)
g) Beyefendiler yemeğe gelmiyorlar mı hala. (sitem, küçümseme)
h) Kurtarma çalışmalarına İngilizler de katıldı. (aynı ulustan olma)
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner