Cumartesi

ANITTEPE YAYINLARI 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 4

Sponsorlu Bağlantılar 1
Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

DEVAMI  sayfa (59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70)  GERİ
______________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 İsimden Fiil Yapma Ekleri: İsim kök veya gövdelerine gelerek bunları fiile dönüştürür. Bu tür ekleri
alan kelimelerin hem anlamı, hem de türü değişir. Başlıca ekleri şunlardır:
1) -la, -le: su-la, top-la...
2) -al, -el: az-al, dar-al...
3) -l : ufa-l...
4) -a, -e : yaş-a, boş-a...
5) -ar, -er : sar-ar (sarı)
6) -da, -de : şırıl-da..
7) -kır, -kir, -kur, -kür : tü-kür, püs-kür..
8) -k : gec-i-k...
9) -r: deli-r-..
10) -msı, -mse :azı-ı-msa...___
Deneyimsel bilgilerden tümevarım
Duyu organlarımızla doğayı algılar, algılarımızı bilgi halinde kendimize malederiz. Daha önce değinildiği gibi, (Bkz: 2.3) deneyimlerimizi genelleyerek önemli bilgiler kazanırız. Bu yolla kazanılan bilgilere ampirik veya deneyimsel bilgi denir.
Tümevarım bir genelleme süreci olup, sınırlı sayıda deneyimle kazanılan bilgilere dayanılarak benzer olayların tümüne ilişkin önermeler çıkarmaktır. Bu sebeple tümevarımda deneyimlerle bilinen bilgilerden henüz gözlemlediğimiz alanlara ilişkin önermeler çıkarma amaçlanır. Gözlemlerle toplanan verilerden hareketle üzerinde gözlem yapılmamış olan alanların bilgilerini kestirmede kullanılan ulama yöntemleri (extrapolation ve interpolation) esası itibariyle tümevarım süreçleridir. Doğadaki belirli bir eşya veya canlılar evresinden istatistiksel yöntemle bir örnekleme olarak, örneklerin tüm bireylerini belirli bir nitelikte gözleyebiliriz. Örneklerden elde ettiğimiz verileri evrenin tüm bireylerine genelleyebiliriz. İstatistiksel vardama denilen bu yöntemde de zihin süreci olarak tümevarım kullanılmaktadır. Tümevarım sürecinin nitelikleri aşağıdaki noktalarda özetlenebilir:
1 Sınırlı sayıdaki gözlemden benzer birimlerin tümüne ilişkin genellemelere varılır.

2 Düşünme sürecinin yönü özelden genele doğru gidiştir.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner