Salı

ATLANTİK YAYINARI 6.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 6

Sponsorlu Bağlantılar 1
Çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

GERİ  sayfa (75-76-77-79)   sayfa (80-81-82-83)   sayfa (84-85-86-87)  DEVAMI
___________________________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Çekirdek
Ökaryot hücrelerde çekirdek (nükleus) hücre içindeki en belirgin yapıdır. Çekirdek
hücrenin bilgi merkezidir. Hücresel işlevlerin yürütülmesi için gerekli kalıtsal bilgiler
çekirdekteki DNA’da depolanır. Çekirdek; çekirdek zarı, kromatin, çekirdekçik ve
çekirdek plazmasından oluşur.
Çekirdeği çevreleyen zara çekirdek zarı adı verilir. Bu zar çift katlıdır ve üzerinde por
adı verilen açıklıklar bulunur. Porlar çekirdek ile sitoplazma arasında madde taşınmasını
sağlar. Sitoplazmada sentezlenen enzimler ve diğer proteinler, nükleik asitlerin yapı
taşları su ve mineraller çekirdeğe; ribozom alt birimleri vb. ise sitoplazmaya porlardan
geçerek taşınır.
Çekirdekteki bilginin sitoplazmaya taşınması da porlar aracılışı ile gerçekleşir. DNA’da
kodlanmış bilgiye göre sentezlenen RNA molekülleri porlardan sitoplazmaya geçerek
burada protein sentezine katılır. Sentezlenen proteinler hücresel işlevlerin gerçekleşmesini
sağlar. Bu şekilde çekirdekteki DNA hücrenin işleyişini kontrol altında tutar.
Belirli sayıda nükleotit içeren ve en az bir protein ya da RNA’nın sentezinden sorumlu
DNA parçasına gen adı verilir.
Bir DNA molekülünde çok sayıda gen bulunabilir. Canlı türünün özelliğine göre
hücre çekirdeğinde belirli sayıda DNA molekülü bulunur. Çekirdek içinde DNA özel
proteinlerle birleşerek kromatinleri oluşturur. Kromatinler ipliksi yapıdadır ve daşınık
hâlde bulunduklarından mikroskopta bu yapıları gözlemek zordur. Hücre bölünmesi
sırasında kromatinler kıvrılıp katlanarak daha yoğun yapılar olan kromozomları oluşturur. Kromozomlar ışık mikroskobunda kolaylıkla gözlemlenebilir.
Bir hücrede bulunan kromozom sayısı türe özgüdür ve o canlının tüm vücut hücrelerinde
aynı sayıda kromozom bulunur. Örneğin insan vücut hücrelerinde 46, köpekte 78,
mısırda 40, bezelyede 14, yuvarlak solucanda 12, sivri sinekte 6 kromozom vardır.
Bölünme sürecinde olmayan hücrelerde çekirdek içinde çekirdekçik adı verilen
yapılar gözlemlenebilir. Çekirdekçik ribozom üretiminden sorumludur. Burada bulunan
genler ribozomal RNA’nın sentezlenmesini sağlar. Sitoplazmada üretilip çekirdeşe taşınan proteinler ile bu ribozomal RNA’lar birleştirilerek ribozomların alt birimleri
oluşturulur. Bu alt birimler çekirdek zarındaki porlar aracılışıyla sitoplazmaya geçerek
protein sentezini gerçekleştirir. Çekirdekçiğin büyüklüğü ve sayısı hücrelerde farklılık
gösterebilir. Protein sentezinin yoğun olduğu hücrelerde daha fazla sayıda daha büyük
çekirdekçik bulunur.
Hücre bölünmesi sırasında çekirdekçik ve çekirdek zarı çözünerek kaybolur.
Bölünme tamamlandıktan sonra her iki yapı da yeniden oluşur.
Çekirdek içinde kromatinin yanı sıra çekirdek plazması da bulunur. Sitoplazmanın
sıvı kısmına benzeyen çekirdek plazmasında su, mineraller, nükleik asitlerin yapı taşları,
enzimler ve diğer proteinler bulunur.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner