Salı

ATLANTİK YAYINARI 6.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 10

Sponsorlu Bağlantılar 1
Çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

GERİ sayfa (131-132-134-135)  sayfa (136-137-138-139)  sayfa (140-141-142-143)  DEVAMI
___________________________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Heterotrof canlılar beslenme özelliklerine göre üç kısma ayrılırlar.
a. Holozoik beslenme yapan canlılar: Bu canlılar besinlerini katı parçacıklar hâlinde
alı rlar. Bu beslenmeyi yapan hayvanların sindirim sistemleri, katı parçacıkları
sindirebilmek için iyi gelişmiştir. Bunlar üç grupta incelenir:
1. Ot yiyenler (Herbivorlar): Bunlar bitkisel besinle beslenirler. Örneğin; karada
yaşayan böcekler, geviş getiren hayvanlar, suda yaşayan kabuklu ve yumuşakçalar gibi.
2. Et yiyenler (Karnivorlar) : Bunlar diğer hayvanları yiyerek beslenirler.
Örneğin; aslan, kartal, gibi yırtıcılar.
3. Et ve ot yiyenler (Omnivorlar) : Bunlar hem etle hem de otla beslenirler.
Örneğin; insan, ayı, domuz gibi canlılar.
b. Saprofit beslenme yapan canlılar: Heterotroşarın, madde devrini sağlayarak
doğal dengede etkili olan bir grubu da saprofitler yani çürükçüllerdir. Çürükçüller, bitki
ve hayvan ölüleriyle, bitkisel ve hayvansal ürünlerle yaşarlar. Bu gruba maya ve küf
mantarları ile bazı bakteriler girer.
c. Simbiyotik canlılar: İki ya da daha fazla canlı türünün birbiriyle etkileşim içinde
birarada yaşamasına simbiyoz adı verilir. Simbiyotik canlılar bazı durumlarda besinlerini ortaklaşa yaşadıkları canlıdan elde ederler.
Ototrof ve heterotrof beslenme: Azot bakımından fakir topraklarda yaşayan bazı
bitkilerde bu beslenme şekli görülür. Bu tip canlılara böcekçil bitkiler denir. İbrik otu,
sinek kapan gibi bitkiler bu gruba örnektir.
Böcekçil bitkiler, azot ihtiyaçlarını organik kaynaklardan karşıladıkları için
heterotrof, diğer bitkiler gibi fotosentez yaptıkları için de aynı zamanda ototrofturlar.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner