Cuma

BİLGE YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 4

Sponsorlu Bağlantılar 1

Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
MÖ VI. Yüzyıldan MS  XI. Yüzyıla Kadar Türkiye

İskender İmparatorluğu  Dönemi

Makedonyalı  Büyük  İskender in  fetihler iyle,  Roma  İ mpar a tor luğunun O rtadoğuya  h âkim  olu  ar asındak tarihî  dönem Helenistik  Devir  denir.
Makedonya  kralı  II.  Filip  Yunanistan’ı  işgal  edip  Yunan  fiehir  Devletleri arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırarak Helen Birliğini kurdu. Yapacağı Asya seferinin hazırlıklarını sürdürürken öldürüldü (MÖ 336). Yerine geçen oğlu İskender babasının Asya Seferi projesini gerçekleştirmek için 334 İlkbahar’ında Çanakkale Boğazı’ndan Anadolu’ya geçti. Anadolu’da Persleri birkaç defa  yendikten sonra Suriye ve Mısırı işgal etti. İrandaki Pers Devletini yıkarak Hindistana kadar ilerledi. Buradan geri dönüp Arabistan’ın fethine hazırlanırken MÖ 323 yılında Babil’de öldü. Onun ani ölümü  ile  imparatorluğu generalleri arasında paylaşıldı ve yeni devletler ortaya çıktı.

Bunlar;
Mısır’da Ptolemeler Krallığı (MÖ 321-30),
Trakya ve Batı Anadolu’dan Hindistan’a kadar uzanan  topraklarda  Selevkoslar Krallığı (MÖ 321-64),
Makedonya’da Antiganitler Krallığı’dır (MÖ 279-168).

Selevkoslar Krallığı zayışayınca topraklarında yerel devletler kurulmuştur. Bunlar; Bitinya  Krallığı,  Kapadokya  Krallığı,  Bergama   Krallığı  ve  Pontus  Krallığı’dır. Bergama Krallığı, devrinin bilim  ve  sanatının zirvesine çıkmıştır.  Zeus tapınağı yanında, Asklepion Sağlık Merkezi ve 200.000 cilt kitap bulunduran kütüphanesi ile önemli sağlık ve kültür merkezlerinden biri olmuştur. Parşömen kâğıdının icadı ve üre- timi  de  Bergamaya  aittir.  Arşimed  ve  ökli gibi  bilim  adamla bu  devirde yetişmişlerdir.  Anadoluda oluşan  bu  uygarlık daha sonraki dönemlerde Roma’nın kültür ve sanatını etkilemiştir. Bu krallıklar bir süre sonra Roma egemenliğine girmiştir.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner