Cuma

BİLGE YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5

Sponsorlu Bağlantılar 1
Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

GERİ  sayfa (80-82-83-85-86-89)  sayfa (90-92-93-94-95-96)  DEVAMI  

____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
ESKİ   ÇAĞLARD TÜRKİ YENİ ÇE VRESİNDE Kİ   KÜLTÜ VE MEDENİYETLER

Mezopota mya
İlk çağda Dicle ile Fırat nehirleri arasındaki bölgeye Mezopotamya adı verilmiştir. Burası verimli toprakları ve yerleşmeye uygun konumu  sebebiyle k k istilalara uğramıştır.

Mezopotamyan  siyasi  tarihi  Sümerliler  ile  başlamaktar Sümerliler Mezopotamya’daki  medeniyetlerin  temelini  atmışlardır.  MÖ  3000lerde  Site  adı verilen şehir devletleri kurmuşlardır. En önemli Sümer fiehir Devletleri Ur, Uruk, Kiş, Umma ve Lagaşr. Mezopotamya’daki Sümer egemenliği, MÖ 2750 yılında Akad Kralı Sargon tarafından sona erdirilmiştir.
Mezopotamya’da kurulan ikinci büyük devlet, Akad Krallığı’dır. Sâmi asıllı bir kavim olan Akadlar, Sümerlerin Kuzeyine yerleşerek, MÖ 2750’de Sümer ülkesini de alarak bağımsızlıklarını ilan ettiler. Akad Kralığı’na Gutiler son verdiler (MÖ 2150).

MÖ 2000 yıllarında Mezopotamya Arabistan’dan gelen Amurruların istilasına uğradı. Sâmi ırkından gelen Amurrular Babil şehri merkez olmak üzere güçlü bir devlet kurdular. Bundan sonra bu devlet Babil Devleti olarak tanındı. Bu devletin en ünlü hükümdarı Hammurabi’dir. Onun zamanında devlet imparatorluk haline  gelmiştir.
1800 yılında Hititler, Babil Krallığı’na son vermişlerdir.

Mezopotamya’ya gelen Sâmi kökenli diğer bir kavim de Asurlular’dır. 200’de Arabistan’dan gelerek Asur şehri çevresine yerleşmişlerdir. Asurlular en parlak dönemlerini kral Asurbanipal döneminde yaşamışlardır. Asurlular ticarete büyük önem vermişler, çevre ülkelerle ticaret yapmışlardır. Anadolu’da da koloniler kuran Asurlular sınırlarını Mısıra ve Toroslara kadar genişletmişlerdir. MÖ 612  yılında Medler ve Babiller bu devlete son vermişlerdir.
MÖ III. ve II. binyılda Girit, Ege Adaları, Yunanistave  Anadolu’nun  batı kıyılarında gelişen uygarlığa Ege Uygarlıkları  denir.
Ege ve Yunan medeniyetinin ilk ortaya çıktığı yer Girit adasıdır. MÖ II. binde ortaya çıkan Girit fiehir Devletleri, MÖ 1600’lerde birleşerek Girit Krallığı’nı meydana getirdiler. Girit Krallığı’na 1200’lerde Dorlar son verdi.

1700 yında kurulan Miken Devletine MÖ 1100de Dorlar son vermişlerdir.

MÖ    II.  binde Akalar Yunanistan’a yerleştiler Aka  hakimiyetine  MÖ XII. yüzyılda Dorlar son verdiler. Dorlarla birlikte Yunanistan’da ‘polis adı verilen şehir devletleri kuruldu. Yunan şehir devletleri arasında Atina ve Isparta Yunan tarihinde önemli bir rol oynamışlardır. Karint ve Larissa’da Yunan fiehir Devletleri içerisinde yer alır. Yunanlılar, şehir devletlerinin kuruluşundan sonra Akdeniz, Ege ve  Karadeniz kıyılarına yerleşerek Koloniler meydana getirmişlerdir. Kolonilerle Yunan kültürünün yayılması sağlanmış ve ticaret gelişmiştir.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner