Cuma

BİLGE YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 8

Sponsorlu Bağlantılar 1

Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:Türklerin  Tarih Boyunca Yayıldıkları Bölgeler:
ç Yolları:
Orta Asya’dan doğuya gidenler Çin’e, güneye gidenler Hindistan’a, kuzeybatıya gidenler Hazar Denizi’nin kuzeyinden  Orta Avrupa’ya, batıya gidenler İran, Irak, Andolu, Suriye, Mısır ve Afrika’ya, kuzeye gidenler Sibirya’ya yerleşmişlerdir.
İskitler  (Sakalar):  İskitler,  Orta  Asya’da  Hazar  Denizi  ile  Tanrı Dağları arasındaki  gen topraklarda  yaşarken  dış   baskıla nedeniyle  MÖ.  VII.  yüzyıl sonlarında Kafkasya üzerinden  Karadeniz’in kuzeyine gelip yerleştiler. En önemli hükümdarı destanlara da konu olan Alp Er Tunga’dır. Eski Yunanlılar, bu kavimler topluluğuna İskitler, Persler ise Sakalar adını vermiştir Medlerle birleşerek Urartu Devleti’ni yıkan İskitler, Suriye üzerinden Mısıra kadar olan bölgelere saldırılarda bulundular. Kızılırmak’ın doğusunda kalan bölgelerin tamamına hükmettiler. İskitler, siyasi  varlıklarını MÖ 2. yüzyılın sonlarına kadar sürdürdüler. Bugün  Sibirya’da yaşayan Yakut Türkleri İskitlerin torunlarıdır.
Büyük Hun Devleti (Asya Hun Devleti)
Türk tarihi Hunlar ile başlar. Orta Asya Türk göçleri sırasında göçe katılmayıp Orta Asya’da kalarak Orta Asya’nın doğusunda, Orhun ve Selenga ırmakları çevresinde toplanan ve Hun adı verilen bu Türkler, Çin’in kuzeyine doğru yayılmışlardı. Çinlilerin Hiung-Nu (fiiyung-Nu) dedikleri Hunlar tarafından Orta Asya’da ilk Türk hâkimiyeti gerçekleştirilmiştir. İnsan, halk anlamına gelen Hun adını taşıyan bu Türklerin, Orta Asyada  Asya  Hunla (Büyük  Hun),  Orta  Avrupada  Avrupa  Hunları Kuzey Hindistanda da Ak Hunlar adıyla üç ayrı yer ve zamanda siyasi  devletler meydana getirdikleri görülmektedir.
Tarihte bilinen ilk Türk devleti Büyük Hun (Asya Hun) Devleti’dir. MÖ 7. yüzyılda yapılan Türk göçlerine katılmayan Türk topluluklarınca kurulan Büyük HuDevletiildönemlerdOrhuvSelengırmakları ilÖtükevOrdos bölgesinde yaşamışlardır. Kuruluş tarihleri kesin olarak bilinmeyen Büyük Hun(Asya Hun) Devleti hakkında ilk bilgiler, MÖ 318 yılına ait Çin ile yapılan ve Çince yazılmış bir antlaşma metnidir. Nitekim Hun Türklerinin akınlarından korunabilmek amacıyla Çin Seddi’nin 3. yüzyılın sonlarında tamamlandığı bilinmektedir. Bu antlaşma ayrıca, Orta Asya tarihinde bilinen ilk yazılı antlaşmadır. İmparator Shih-Huang-ti (MÖ 247–210) Hun akınlarını durdurmak amacıyla, kuzey sınırında inşa edilmiş olan kale ve kuleleri bir duvarla birleştirerek ünlü Çin Seddi’ni meydana getirmiştir (MÖ 214).
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner