Cumartesi

EVREN YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8

Sponsorlu Bağlantılar 1
Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.
__________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Biyolojik İlişkiler
Aynı ortamda yaşayan canlılar arasında aynı türün bireyleri (türiçi), veya farklı
türler arasında (türler arası) çeşitli ilişkiler vardır. Türiçi ilişkiler aynı türün bireyleri arasında, erkek-dişi ilişkileri, koloni, grup, küme ve rekabet şeklinde görülür.
Türler arasında ilişkiler, rekabet, predatörlük, parazitlik, simbiyosis (mutualizm),
komensalizm, amensalizm ve allelopati olmak üzere başlıca yedi ana başlık altında
incelenebilir.

Birinci termodinamik yasası (enerjinin korunumu ilkesi): "Enerji bir şekilden diğer
şekle dönüşür, ancak yaratılamaz veya yok edilemez." Sistemin kazandığı enerji
çevreden eksilirken, sistemin kaybettiği enerji de çevreye eklenmiş olur. Bunun sonucu
sistem ve çevresinde toplam enerji miktarı sabit kalır. Çünkü enerjinin dönüşümü
esnasında enerji kaybı olmaz, ancak kimyasal enerji canlıda ısı ve hareket
enerjisine dönüşmüş olabilir.
İkinci termodinamik yasası (düzensizlik ilkesi); "Enerji daha yoğun ve kararlı bir
şekilden daha kararsız ve daha az yoğun olan bir şekle dönüşme eğilimindedir".
Ekosistemde besin zincirini oluşturan bir ögeden diğerine olan enerji dönüşümünde,
belirli bir ısı ortaya çıkar ve meydana gelen ısının bir kısmı işe çevrilirken diğer
kısmı çevreye verilerek kaybolur.
Üçüncü termodinamik yasası; Devamlı bir şekilde bozulan bir sistemin sıcaklığı
mutlak sıfıra düşmez. Ekosistemlerde oluşan besin zincirleri eksilen madde veya
enerjiyi tamamlayarak tükenmesini önler.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner