Perşembe

EVREN YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 4

Sponsorlu Bağlantılar 1
Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

GERİ  sayfa (80-81-82-84-85-86)  sayfa (87-88-90-91-92-93)
            sayfa (95-96-97-98)  DEVAMI
________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Suyun Ekolojik Önemi
Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri hidrografik faktör olarak tanımlanabilir.
Hidrosfer yeryüzünün %71'ine yakın bölümünü örtmüş durumdadır. Suyun doğada
katı sıvı ve gaz şeklinde atmosfer, okyanus ve karalar arasında dolaşmasına
hidrolojik dolaşım denir. Sucul ortamdaki sıcaklık değişimleri karasal ortama göre
daha yavaş gelişir ve bölgesel değişimler uzak mesafelerde izlenir. Yüzey gerilimi
sayesinde su yüzeyinde küçük ve hafif canlılar yaşamlarını devam ettirirler. Suların
içerdikleri askı madde miktarına bağlı olarak berraklığı azalır ve buna suların turbiditesi
denir. Genelde sular %4 den fazla askı yükü içerdiklerinde berraklılığını
kaybederler. Sudaki askı madde suyun optik özelliğini bozarak ışık şiddetini ve ışığın
su içindeki yayılışını azaltarak bitkiler ve fazla ışığa gereksinim duyan hayvanların
ölmelerine neden olur. Sudaki çözünmüş gazların kaynağını su ve atmosfer
arasındaki alışveriş oluşturur. Suyun üst tabakasında çözünen bu gazlar daha sonra
derinlere iner. Ekolojik yönden etkin role sahip gazların başında oksijen, karbon
dioksit, hidrojen sülfür ve metan gelir. Sucul ekosistemlerde oksijen; fotosentez, su
yüzeyinin atmosferle ilişkisi, akıntı ve rüzgârların etkisi ile artar, solunum ve oksidasyon
ile azalır. Suda serbest halde bulunan H+ iyonu konsantrasyonuna suyun
pH sı (asitliği) denir ve pH değişimleri canlıların solunum gibi biyokimyasal aktiviteleri
üzerinde etkilidir.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

1 yorum :

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner