Cuma

MEB YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 6

Sponsorlu Bağlantılar 1

MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
İLK TÜRK DEVLETLERİNDE LR VE MEDENİYET
Devlet Yönetimi
Eski Türk toplumlarında halk yahut millet çeşitli alt birimlerden  oluşmuştur. Bunlardan ilki Oğuş’tur. Oğuş bugünkü anlamda aile demektir. İkinci olarak Urug yani soy gelmektedir. Üçüncüsü Bod veya Boydur. Boy ailelerin veya soyların bir araya gelmesinden oluşmuştur. Boylar birliğine  Bodun denilir ve başında bey yahut kağan bulunurdu. Bodun aynı zamanda Kavim anlamında da kullanılmıştır.  İşte bütün bunlar halkı meydana getiren birimlerdi.
Türkler toprağı, Yurt (Ulus) olarak isimlendirmişlerdir. Türkler  ancak  r ve müstakil yaşayabildiği toprağı ülke olarak görmüşlerdir. Bağımsızlık eski Türklerde
İdi-oksızlık olarak ifade edilmiştir.
Siyasi teşkilatlanmanın en üst kademesini teşkil eden devlet eski Türklerde “İl” yahut “El kelimesi ile belirtilmiştir. Hükümdarlar şanyü, kağan, han, hakan, idikut gibi unvanlar kullanmışlardır. Türkler hükümdarlarına Gök-Tanrı tarafından devleti yönetme yetkisinin verildiğine inanırlardı. Bu yetkiye “Kut derlerdi. Kut’un kan yolu ile babadan oğula geçtiğine inanılırdı. Hükümdar öldükten sonra çocukları arasında saltanat mücadelelerinin çıkmasının sebebi bu anlayış olmuştur. Ülke hanedan ailesinin ortak malı olarak kabul ediliyordu. Bu anlayış devlet topraklarını kısa sürede parçalan- masına neden olmuştur.
Hükümdar eşlerine Katun (hâtun) unvanı verilirdi. İdarede yetkileri  vardı.
Hükümdarın oturduğu başkente “Ordu denilirdi.
Devlet idaresinde buyruklar (bakan), içbuyruklar (saray işleri ile ilgili bakan), tarkan, apa (Saray görevlileri), tudun (vali), tekin (şehzade), sübaşı (ordu komutanı) gibi sivil ve askeri görevliler bulunurdu. Ayrıca kâtipler  (bitigçiler), tercümanlar, elçiler, yargıçlar (yargucı), hazine (ağılıg) görevlileri de devlet idaresinde çalışan memurlardı.
Devlet, töre (törü) ile işleyişini düzenlemektedir. Töre kanunlar ve örf hukukudur.
Devlet iki idari bölgeye ayrılarak yönetilirdi (sağ-sol, kuzey-güney-doğu-batı).
Genellikle sağ hükümdarın bulunduğu bölümü teşkil ediyordu.  Bölümlerin başında bulunan Yabgular, yarı bağımsız olarak bölgelerini yönetirlerdi.
Türklerde siyasi, askeri ve ekonomik karaların alındığı meclise  “toy ya da “kurultay denirdi. Meclis üyelerine “toygun adı verilmişti. Hükümdar toyun tabii başkanıdır. Kendisinin bulunmadığı zamanlarda meclis “devlet müşaviri anlamına gelen Aygucı tarafından yönetilirdi.
Askeri birlikler onlu sisteme göre düzenlenmişti. En küçük birim 10 kişilikti. En büyük birim ise onbin kişiden oluşurdu ve adına tümen denilirdi. Türkler savaş silahı olarak ngü, kargı, mızrak, kalkan, kıç, yay ve ok kullanmışlardır. Mete Han, orduda onlu sistemin temel düzenini oluşturmuştur.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner