Cuma

MEB YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 11

Sponsorlu Bağlantılar 1

MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
İslamiyetin Yayılışı
Emeviler (661-750)
Devletin kurucusu Muaviye’dir. Bu dönemde devlet merkezi fiam şehri olmuştur.
Halifelik Muaviye zamanında babadan oğla geçen bir saltanat haline dönüştürüldü.
Bu devirde İslam devletinin sınırları genişledi. İstanbul ilk defa kuşatıldı (668). Fakat başarı sağlanamadı. Halife Yezid zamanında (680-683) Kerbela olayı yaşandı. Bizanslılar Kuzey Afrika’dan çıkarıldı. I. Velid Döneminde (705-715) Tarık Bin Ziyad komutasındaki İslam orduları 711 yılında Vizigotları yenilgiye uğratarak İspanya’yı ele geçirdiler. Hişam Döneminde (724-743) Puvatya Savaşında İslam orduları Franklara yenildi (732). Böylece Müslüman Arapların batıda ilerleyişleri sona ermiştir.
Emevilerin son zamanlarında Ebu Müslim adında bir Türk ayaklanma başlattı. Ayaklanma  s zamanda  yayıldı   ve  Emevi  lifesi  II Mervan  öldürül. Abbasoğullarından Ebûl Abbas Abdullah Küfe’de halife ilan edildi. Böylece Emevi Hâlifeliği yıkıldı (750).

Endülüs  Emevileri:  Abbasilerin  halifeliği  ele  geçirmeleri  sırasında  Emevi ailesinden Abdurrahman İspanya’ya (Endülüs) geçerek başkent Kurtuba olmak üzere Endülüs Emevi Devleti’ni kurdu. Böylece İslam tarihinde ilk kez siyasal birlik bozul- du. Çünkü doğudaki İslam topraklarında da Abbasi Devleti devam etmiştir.
Endülüs  Emevileri  Devleti,  en  parlak  devrini  III.  Abdurrahma zamanında (912-961) yaşadı. İspanya’da ilk defa “halife” unvanını III. Abdurrahman kullandı.
Endülüs Emevileri Devleti 1031 yılında yıkıldı. Bu devletin yıkılmasından sonra irili ufaklı yirmiden fazla devletçik ortaya çıktı. Bu  devletçikler yerli Hristiyan ahalinin  gittikçe  artıp  büyüyen  kuvvetin karşı  tutunamayıp  birbiri  arkasından yıkılmışlardır.


Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner