Pazar

MEB YAYINLARI 8.SINIF VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 2

Sponsorlu Bağlantılar 1
Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

sayfa 23-24-26-27-28-30-31-32-34-35-36-40      
DEVAMI      
GERİ


Ekstra Bilgi:
Akıl
Yüce Allah insanı üstün ve akıllı bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanlar bilgi kaynaklarından bilgi öğrenerek, bilgiye göre hareket  ederler. Bilgi üretme kaynağı akıldır.  Akıl  sayesinde  görünenden   hareketle  görünmeyeni,  bilinenden  hareketle bilinmeyeni anlamaya  çalışırız. Bunu yaparken karşılaştırma (kıyas), tümdengelim veya   tümevarım  ntemlerini  kullanırız. İnsanın  her  tür faaliyetinde   doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden iyiyi kötüden akılla ayırırız. Akılla estetik ve ahlaki değerleri belirler; insanlığı ve medeniyeti geliştiririz.

Allah insanlara aklı, genel ve evrensel bir hidayet kaynağı, doğruyu gösterici bir kuvvet olarak vermiştir. Kur’an insanların ufkunu açmak;  akıl ve fikir sayesinde varlıkların  özelliklerini  kavrayıp  onlara  en  güzel  biçimde  hükmetmelerini  ister. Kur’an’da  “200 civarında  ayette   düşünmek, akıl  etmek,  tefekkür  etmek” kelimeleri geçer. Bu ayetlerde Allah, insanların kendilerini diğer canlılardan ayıran akıl özelliğini etkili bir biçimde kullanarak doğru bilgilere ulaşmalarını  istemektedir. “Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar ( Bakara suresi, 242. ayet) ayetinde olduğu gibi akla ilahî hakikatleri anlama, üzerinde düşünüp yorum yapma ve doğru  bilgilere  ulaşm rev  ve  sorumlulu  verilmiştir B durumda  aklını kullanamayanların Allah katında sorumlu olacağı muhakkaktır.

Aklını kullanmayanlara Kur’an’ın bakışı nasıldır?
Büyük islam bilgini Gazzali, Peygamber efendimizden şu hadisleri nakleder; Hiçbir kimse, kendisini doğruya götüren ve hatadan çeviren  akıldan daha üstün bir şeye sahip  olmamıştır. Bir kimsenin  aklı  olgunlaşmadığı rece  ne  imanı kemâle ere r, ne de dürüst bir insan  olur. , “... Kişinin aklı tam olmadıkça huyu tam olmaz. Aklı tam  olanın  imanı da tam olur... (İhya, Akıl)


Akıl ilmin kaynağı, doğru bilgiye ulaşmanın anahtarıdır. Akla  nisbetle ilim ağaca göre meyve, güneşe göre ışık, göze nisbetle görme gibidir. Din akla hitap eder. Dinin bildirdiği gerçekler de akılla anlılabilir. Dinimiz, akla aykırı hiçbir şeyi emretmez.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner