Perşembe

MERAM YAYINLARI 6.SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 5

Sponsorlu Bağlantılar 1
Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

DEVAMI  sayfa (67-68-69-70-71)  sayfa (72-73-74-75-76)  GERİ
___________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Filum: Chaetognatha (Kıllı Çeneliler)
Saydam görünüşlü, silindirik yapıdaki vücutları baş, gövde ve kuyruk olmak üzere
üç bölgeye ayrılır. Yuvarlaklaşmış olan başın alt alt tarafında ağızın bulunduğu Vestibula
adı verilen bir odacık yer alır. Bu odacığın yanlarında 4-14 kadar kıvrık dikenler
vardır ve bunlarla av yakalanır. Gövde de yatay olarak yanlarda bazı türlerde iki
parçalı bazı türlerde de tüm kenarları çevirerek kuyrukla birleşen tek parça halindeki
yüzgeçleri vardır. Dolaşım, solunum ve boşaltım sistemleri bulunmaz. Ketoğnatlar
deniz hayvanlarıdır.
____
Hipotez kurma (H) Hipotezler olayların olası açıklamaları veya problemlerin olası çözümleridir. Hipotez kurma başlıca dört tür zihin süreciyle olur. Bunlardan biri daha önce gerçekliği doğrulanmış olan bir hipotezi (doğrulandığı için ilke niteliğindedir) yem durumda da sınamaktır. Bu düşünüş yöntemine ödünç alma veya aktarma (abduction) denir. Çoğu zaman daha önce bizi olumlu sonuca götüren bir çözüm yolunu yeni karşılaştığımız durumlarda da deneriz. İkinci yöntem önceki deneyimlerimizden hareket ederek tümevarım (induction) yoluyla hipotez kurmaktır. Deneysel çalışmalarda bazen bu yöntem uygulanır. Üçüncü yöntem önceki bilgilerimize dayanarak, bir tahminde bulunmaktır; ancak bu tahmin gelişigüzel bir tahmin değildir; aslında olası çözüm yollarından en akla yakın olanı ve daha önceki bilgilerimizle çelişmeyeni seçeriz. Dördüncü yöntem, kuramsal bir modelden çıkarsama (deduction) veya tümdengelim yoluyla doğru olması beklenen bir sonuç çıkarmaktır.   Bilimde  hipotetik-  çıkarsama  (hipothetico-deductive)  denilen yöntemde hipotezler böyle kurulur. Bir kişi formal operasyon düzeyine eriştiğinde bu yöntemle hipotez kurabilir.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner