Pazar

Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 9 ile 23 arası cevaplar

Sponsorlu Bağlantılar 1

Ekstra Bilgi:
Çevre ve Çevre Kirliliği
Çevre, organizmanın gelişmesini ve davranışlarını etkileyen çok yönlü bir ortam
olup, biyolojik çevre (bitki, hayvan vb.), fiziksel çevre (toprak, su, sıcaklık vb.) ve
sosyal çevre (insanın yaşadığı toplum) olmak üzere üç ana parametreden oluşur. İnsan
var oluşundan itibaren çevreyi kendi istekleri doğrultusunda kullanmış ve değiştirmiştir.
Nüfusun hızla artışı ve sanayinin hızlı gelişimi çevre sorunlarını gündeme
getirmiş; nehirlere, göllere, denizlere arıtılmadan akıtılan bol miktardaki evsel
ve sanayi atıkları çevrenin aşırı kirlenmesine neden olmuştur.
 Diğer taraftan su
ve karasal ekosistemler bilinçsiz ve aşırı kullanılarak önemli ölçüde zarar görmüştür.
Tüm bunların sonucu olarak dünya aşırı ve hızlı bir şekilde kirlenmiştir.
Çevresel algı iki anlamda kullanılmaktadır. Birincisi bir kişinin duyguları yolu ile
çevreden uyarıcı olarak dünya hakkında bilgi kazanma olgusudur. Kişi 1 saniyede
18 ayrı görme imajı alır. Buna insan geçmişte kazandığı ve öğrendiği bilgilerle cevap
verir ve hisseder. İkincisi bireyin kafasının içinde taşıdığı çevre imajıdır. Algılama
olayı ve bunun sonucunda beliren zihinsel model bu iki ana yorumla etkilenmektedir.
Bunlar kişinin kendi iç güdüleri ve duyguları tarafından yaratılan kendine özgü
dünya görüşü ve yine kendine özgü mekan imajıdır. İnsanın tercihleri, değerlendirmeleri,
kararları ve sonuçta davranışı bu imaja dayanmaktadır. Toplumların dünya
görüşleri ve yaşam biçimleri kültür etkisi ile biçimlenir. Bunun sonucu olarak değişik
kültürler çevreyi farklı biçimlerde algılar. Bir toplum için doğal görülen bir yaşam
biçimi bir başka toplum tarafından kirlilik unsuru olarak görülebilir. Bugün
dünyanın kirlenmesinde en önemli etken belkide kültür farklılıklarından dolayı
çevreyi farklı algılamaktan kaynaklanmaktadır.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner