Pazar

Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 70 ile 82 arası cevaplar

Sponsorlu Bağlantılar 1
Ekstra Bilgi:
Toz (aerosol) kirlenmesi; atmosfere gerek doğal (rüzgâr erozyonu, volkanizma faaliyetleri, orman yangınları, okyanuslar), gerekse insan etkisiyle karışan çeşitli katı
parçacıkların (partikül) neden olduğu bir kirliliktir. Bunlar arasında çeşitli çiçek polenleri, sporlar ve bazı yararlı mikroorganizmalar da bulunmaktadır. Parçacık çapı
0.1-200 mikron arasındaki katı maddeler toz olarak tanımlanır ve büyüklüklerine
göre çökebilir büyük çaplı, çökmeyen yarı ince ve çökmeyen çok ince olmak üzere üç
gruba ayrılır. 
Toz zerrecikleri, özellikle silisyum bileşiklerini içerenler, yağışlar için yoğunlaşma çekirdekleri teşkil ettikleri gibi bazı kimyasal olaylarda katalizör görevi yaparlar. Silis ve silikatların solunum yolu ile alınması akciğer hastalıklarına neden olur. Silikatlardan olan asbest akciğer mide ve barsak kanserine sebep olur. Katı
karbon partikülleri ise solunum yolu ile alındıklarında fagasitozla sitoplazmaya
girmesi sonucu hücrelerde kara lekeler oluşturur. Toz yoğunluğu ışık yoğunluğunu
azaltarak asimilasyon ve fotosentez yetmezliğine neden olabilir. Diğer taraftan vitamin
sentezi ve bazı zararlı mikropların yokedilmesi için gerekli olan ultraviole ışınlar
da tozlar tarafından tutulmaktadır. Endüsriyel faaliyetler, yollar, bitki örtüsünü
kaybetmiş tarım alanları ve diğer alanlar, yanardağlar önemli toz kaynaklarıdır. Endüstriyel
tozlar içinde kireç ve çimento tozları önemlidir. Çimento tozları büyük
miktarda kalsiyum silikat içerir. Bunlar çevreden çok hızlı olarak bünyelerine su çeker
ve bu sırada Ca(OH)2 açığa çıkar. Bu madde kuvvetli alkali reaksiyonu nedeni
ile yakıcı bir etki yapar. Yağışlar ve nemli hava tozların etki derecesinde önemlidir.
Toz bitkilerin yaprak yüzeylerinde kabuk oluşturur, stomaları tıkar, gaz alışverişini
engeller. Ayrıca fotosentez için gerekli ışığın etkisini azaltır.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner