Pazar

Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 40 ile 54 arası cevaplar

Sponsorlu Bağlantılar 1
Ekstra Bilgi:
Şor (F) zehirli bir element olmakla birlikte bitkiler üzerindeki etkisi sınırlıdır.
Bitkilere stomalar yolu ile ve kökler aracılığı ile girer ve stoplazma içinde birikir.
Şorlu bitkilerle beslenen hayvanlar yüksek dozda şor aldıklarında şoroz hastalığına
sebeb olur. Şorun reaksiyon niteliği ve zararı H ile birlikte daha fazla olur. Şorlu
hidrojen (HF) keskin kokulu, renksiz, kuvvetli yakıcı bir gazdır. Şorlu hidrojen'in
kaynağı, aluminyum, ağır metal ve cam endüstrisi, süperfosfat, emaye, porselen,
tuğla, çimento ve çeşitli kimyasal madde fabrikaları ve kömürle çalışan termik
santrallerdir. Bitkide yaprak ucu ve kenarından başlayan nekrozlara sebep olur. Tek
çeneklilerde yaprak rengindeki değişme yaprak ucunda, çift çeneklilerde ise yaprak
kenarında görülür. Ayrıca meyve ucunda nekroz ve çatlamalar meydana gelir. Fizyolojik
etkilerinden en önemlisi karbonhidrat metabolizması ile ilgili enzimleri çalışamaz
hale getirmesidir.


____
Oranlı düşünme (HD3) Kişi gözlenebilir veya betimlenebilir durumlarda değişkenler arası ilişkileri belirler. Piaget'de oranlılık (proportionality) için şu test kullanılmıştır. Çocuğa Yükseklikleri eşit taban çapları farklı iki derecelenmiş silindir kap verilir. Çapı büyük olan silindirde dördüncü çizgiye kadar su doludur. Bu silindir çocuğa gösterildikten sonra içindeki su. çapı küçük silindire boşaltılıp su yüksekliğinin altıncı çizgiye geldiği belirtilerek şu soru sorulur: Geniş silindirde 6 çizgisine kadar su olsaydı, su dar silindire boşaltılsa hangi çizgiye gelecekti?' Oranlılık düşüncesi gelişmemiş bir çocuk bu soruya 8 cevabını verir. Çünkü/daha önce 2 çizgi yükselmişti, bu seferde 2 çizgi yükselir' gibi yanlış bir düşünceyle 6+2=8 der. Oranlılık düşüncesi gelişmiş bir öğrenci, bir doğru orantı kurarak doğru cevabın 9 olduğunu bulur. Bilimin değişkenleri arasında basit ya da bileşik, doğru ya da ters oranlı ilişkiler vardır. İki değişken arasındaki oranlılığın kavranabilmesi ancak belirli bir zihin gelişiminden sonra mümkün olur.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner