Pazar

SEK YAYINLARI 7.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI 6

Sponsorlu Bağlantılar 1

Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 


 ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Nüfus  Sayımları  Neden  Yapılır?

Bir ülkenin kalkınmasında alınan kararların amaçlanan hedeflere ulaşması için mevcut kay- nakların bilinmesi gerekir. Bu kaynaklardan biri de  insandır. Bir ülkedeki nüfusun miktarı, niteliği, ekonomik faaliyetlere göre dağılımı, yaş grubu ve cinsiyet yapısı gibi özelliklerin bilinmesi gerekir ki gerçekçi  bir kalkınma planı yapılabilsin. Modern nüfus sayımlarının yapılmasının nedeni nüfusun niteliklerini tespit etmektir. Çünkü ülke kaynaklarının doğru kullanılmasında ve kalkınma öncelik- lerinin belirlenmesinde nüfusun niteliklerinin bilinmesi önemlidir.
Nüfus sayımlarının yapılmasında hedeflenen amaçlar şunlardır:
Ülkenin nüfus miktarı
Y grupları
Kent ve kır nüfusu
Nüfusun eğitim durumu
Nüfusun mesleklere göre dağılımı
Nüfusun cinsiyet durumu
Nüfus hareketleri
Bir ülkedeki toplam insan sayısı kadar bu nüfusun ekonomik faaliyetlere gerek üretici gerekse tüketici olarak katılması da önemlidir.
Nüfus bir ülke için hem önemli bir güç hem de kaynaktır.  Insan kaynağı doğru ve planlı olarak kul- lanıldığı zaman ülkelerin kalkınması ve gelişmesi gerçekleşebilir.

Insanlar çok eski zamanlardan beri nüfus sayımı yapmaya başlamışlardır. Dünyada ilk modern sayımlar, Fransa ve Ingiltere'nin kolonilerinde yaptıkları sayımlardır. Ilk periyodik sayımlar ise Iskandinavya ülkelerinde uygulanmıştır.
Günümüzde dünyanın nüfusu, nüfus sayımları ve uluslararası nüfus araştırma merkezlerinin çalışmalarıyla belirlenir.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner