Salı

6.SINIF ATLANTİK YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 7

Sponsorlu Bağlantılar 1
Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

sayfa (76-77-78-79)    sayfa (80-81-82-83)    GERİ
__________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Süzülme
Vücut hücrelerinde meydana gelen metabolizma artıkları önce doku sıvısına, oradan
da kılcal damarlara geçerek dolaşım sistemiyle böbreklere taşınmaktadır. Süzülme
böbreklerde malpigi cisimciklerinde olmaktadır. Malpigi cisimciklerinde
glomerulusa kadar gelen kandan kan hücreleri, plazma proteinleri ve yağ gibi büyük
molekülün dışındaki tüm küçük moleküller bowman kapsülünden tüp içine geçerler. Bu geçen maddelerin içinde su, glikoz, tuzlar, üre, ürik asit, potasyum, fosfatlar
ve sülfatlar gibi maddeler bulunur (Şekil 9.6). Bunun yanında demir, eser mineraller
ve bazı vitaminler gibi bazı küçük moleküller kandaki büyük moleküllere
bağlanarak kanda kalırlar.
Glomerulus kılcallarını diğer vüut kılcallarından ayıran bazı özellikleri vardır. Bu
farklı özellikler glomerulusu ideal bir süzgeç haline getirmiştir. Bu özelliklerden birisi,
glomerulus kılcallarının iki arter arasında bulunmasıdır. Halbuki diğer vücut
kılcallarının bir ucunda arteriol, diğer ucunda ise venul (küçük toplardamar) bulunur.
Glomerulusun bu özelliği kapillerin iki ucu arasındaki kan basıncının aynı olmasını
sağlar. Bir diğer ayırıcı özellik, glomerulus kıcallarındaki kan basıncının diğer
kılcaldamarlardakinden iki misli olmasıdır. Bu basınç ile süzülme sağlanmaktadır.
Üçüncüsü, glomerulus kılcallarının kapiller ve kapsüler endotelyum olmak
üzere iki tabaka ile örtülü olmasıdır. Bu durum kan hücrelerinin ve proteinlerinin
kapsüle verilmesini engeller. Dördüncü farklı özellik ise, bunların su ve erimiş maddeleri
sadece dışarı doğru geçirmesidir. Yani sıvı hareketi (Süzülme) bir yönde olmakta,
geri emilme söz konusu olmamaktadır. Ayrıca glomerulus kılcalları çok sayıda
gözenek (por) taşırlar ve diğer kılcallardan 100 kat daha geçirgendirler.
Kapsüle geçen sıvı (süzüntü) idrar değildir. İdrarın oluşması proksimal ve distal
tüpleri çevreleyen kılcallarda olmaktadır. Glomerulustan süzülme olayı çeşitli mekanizmalar sayesinde sabit tutulur. İnsanda
dışarıya atılan idrar glomerulustan süzülen maddenin ancak % 1'i kadardır. Süzülen
maddelerin çoğu örneğin suyun % 99'u, sodyumun % 95'i, glikozun % 100'ü,
ürenin % 56 sı geri emilerek tekrar kana verilir.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner