Perşembe

8.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI CEVAPLARI 7

Sponsorlu Bağlantılar


Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

GERİ    sayfa (121-122-124-125-126)    DEVAMI
____________________________________________________________
 Ekstra Bilgi:
 TOLUNOĞULLARI (868–905)
Mısır, Hz.  Ömer  zamanında İslam  Devleti’nin  hâkimiyetine  geçmiş ve  hızla Müslümanlaşmış bir  Kuzey  Afrika  ülkesidir.  IX.  yüzyılda Abbasiler  zamanında, Türklerin orduda ve yönetimde etkinlikleri artmış, valilik ve komutanlık gibi birçok önemli görevlere getirilmişlerdi. Mısır’daki Tolunoğulları Devleti’ni kuran Tolunoğlu Ahmette bunlardan birisi olup, Mısır’a vali olarak gönderilmişti.
Devletin Kuruluşu ve Gelişmesi
Tolunoğulları Devleti, Mısır ve Suriye’de kurulan ve Abbasi halifesine ismen bağlı ilk Müslüman-Türk devletlerinden birisidir. Devletin kurucusu Tolunoğlu Ahmettir. Ahmet’in babası olan Tolun, Dokuz Oğuz Türklerinden olup, Sâmânoğullarının Buhara valisi  tarafından yıllık vergiye  dâhil  gulâmlar  (köle,  uşak, kul)  arasında  Abbasi halifesi için Bağdat’a gönderilmişti. Tolun, kısa zamanda askerî görevlerde yükseldi ve Bağdattaki Türk beyleri arasına katıldı. Tolunoğlu Devleti’nin kurucusu olan Ahmet, Bağdatta Tolun’un oğlu olarak 829 yılında doğdu. O çok iyi askerî ve dinî bir eğitim gördü ve eğitimini Tarsusta tamamladı. İlk  önemli görevini, İslam Devleti’nin uc (sugur) teşkilat merkezlerinden olan Tarsusta  yaptı. Daha sonra Halife el-Müstain’in dikkatini çekti ve gösterdiği hizmet karşılığında  büyük itibar kazandı. Bu sıralarda Abbasi halifelerinin güçleri iyice azalmış, ileri gelen emirler ve valiler de disiplinsiz hareket etmeye  başlamışlardı. Vilayetlere vali tayin edilen emirler, görev yerlerine gitmeyip,  kendi  adlarına vekillerini  –naip-  gönderiyorlardı. Bu  sırada 868  yılında Tolunoğlu Ahmet’in üvey babası Bayık Bey’de Mısır’a vali tayin edilmişti. Fakat o da gitmeyerek Ahmet’i naip (vekil) olarak Mısır’a gönderdi.

Tolunoğlu Ahmet, Mısır’da hâkimiyeti ele geçirip, gücünü tüm  ülkeye yaymak istediği zaman bazı engellerle karşılaştı. Orta Çağ İslam dünyasında eyalet idaresinde iktidarın gücü; askerî, mali ve haberleşme olmak üzere üç kısımda toplanarak, eyaletlerin merkezi hükümetin kontrolünde olması sağlanıyor ve böylece buralarda görev yapan valilerin bağımsız bir idare kurmalarının önüne geçiliyordu. Mısır maliyesi o dönemlerde tecrübeli  bir  maliyeci  olan  Ahmet  bin  Müdebbir’in  yönetiminde  idi.  Ahmet’in karşılaştığı en büyük güçlük mali hususlarda oldu. Ahmet, Mısır maliyesinin yönetimini elinde tutan Ahmet bin Müdebbir’i etkisiz hale  getirerek  Mısır’dan uzaklaştırmayı başardı. Böylece Mısır’ın maliyesini de ele geçiren Ahmet çok güçlenmişti. 870 yılında Mısır  valisi Bayık Bey ölünce, yerine Ahmet’in kayınpederi olan Yercüh  el-Türkî  atandı. O da Mısır’a gitmedi ve damadı Ahmet’i vekil vali yaptı. Kayınpederi Yercüh el- Türkî Ahmet’e Berka  ve İskenderiye’nin idaresini de verdi. Böylece bütün Mısır Ahmet’in hâkimiyeti altına girdi.

Mısır idaresini ele alan Ahmet, kendisine bağlı güçlü bir ordu ve donanma kurdu. Bu ordu ve donanma sayesinde Suriye, Filistin ve Mısır’da çıkan isyanları bastırdı ve başarı sağladı. Abbasilerin  karışıklıklarından yararlanan Ahmet, babasının adıyla anılan Tolunoğulları Devleti’ni  kurdu ve bağımsızlığını ilan etti. Daha  önce 868 yılında fiilen kurduğu devletini 875 yılında böylece resmîleştirmiş oldu.

Babasının adını verdiği devletinin merkezi bugünkü Kahire olan Fustat şehri idi. Tolunoğlu Ahmet, her yıl Bağdat’a ödenen vergiyi  göndermeyerek büyük bir servet topladı. Bu servetle ülkesini bayındır hale getirdi. Kurduğu güçlü ordusu ve donanması ile ülkesinde çıkan isyanları bastırdı. Bingazi, Filistin ve Suriye’yi ele geçirdi.

Tolunoğlu Ahmet, Tarsus sugurunda (uc) çıkan bir ayaklanmayı bastırmak için sefere çıktığında burada hastalandı. Mısır’a döndükten sonra 884 yılında öldü. Öldüğünde 50 yaşlarında olan Tolunoğlu Ahmet, Mısır’da 16 yıl hâkimiyet sürdü.  İktidarı sırasında Mısır’ı ekonomik ve sosyal yönden  kalkındırdı.  Devletinin sınırlarını  Filistin ve Antakya’ya doğru genişletti. Halkı tarafından çok sevilen Tolunoğlu Ahmetten sonra yerine oğlu Humaraveyh geçti.

Humaraveyh Dönemi ve Tolunoğlu Devleti’nin Yıkılışı
Ahme bi Tolun’u yerin yirm yaşındaki  oğl Humaraveyh   geçti. Humaraveyh’in  iktidara  geçmesi  sonrasında  Abbasiler  ile  Tolunoğullları arasında yapılan barış görüşmeleri  sona erdi.  Abbasi halifesi Muvaffak,  Mısır’daki bu iktidar değişikliğinden  yararlanıp,  Tolunoğlu  Devleti’ne  son  vermeyi  planlamıştı. Halife Muvaffak  oğlu  Ahmet’i  Suriye’ye  gönderdi.  Humaraveyht Mısır’da harekete geçerek onu Dımaşk-Remle arasında el-Tavvâhin denilen yerde 885 yılında karşıladı. Humaraveyh’in  tecrübesiz  ve  gençliği  nedeniyle  savaşın başlarında geri  çekilmek zorunda  kaldıysa da  Mısır  ordusu,   Abbasi  ordusunu  püskürtmeyi  başardı. Halife Muvaffak’ın oğlu Ahmet ağır kayıplar vererek savaş meydanını terk etti. Daha sonra halife Muvaffak, Humaraveyhle bir barış antlaşması  yaptı (886). Yapılan barışa göre Mısır, Suriye ve Anadolu sınır bölgesinde Humaraveyh 30 yıl süre ile vali olacak, buna karşılık Humaraveyhte üç yüz bin dinar vergi ödeyecekti.

892  yılında  el-Mu’tazı lakabıyla  halife  olan  Muvaffak’ın  oğl Ahmette Humaraveyh’in  görevde  kalmasını kabul  etti.  Böylece  Tolunoğulları ve Abbasiler arasındaki dostça ilişkiler yeniden kuruldu. Humaraveyh kızını halife ile evlendirdi.

Humaraveyh yaşadığı süre içerisindeki müsrif davranışları nedeniyle ülkesinin mali durumu çok sarsılmıştı. 896 yılında Suriye’ye yaptığı sefer sırasında bir suikast sonucu öldürüldü.
Humaraveyh’in ölümünü takip eden on yıl içinde yerine sırasıyla  oğulları Ceyş, Harun ve fieyban geçti. Babaları kadar başarılı olamayan bu hükümdarlar döneminde devlet  gerilemeye  başladı. fieyban  döneminde  Mısır’a gönderilen  halifelik  ordusu Tolunoğullarının ordusunu  yendi.  Böylece  905  yılında  Mısır’daki Tolunoğulları Devleti’ne son verildi.   Abbasi ordusu başkent Fustat’da büyük tahribat yaptı. Başta Tolunoğlu Ahmet’in kurduğu El-Katayi şehri olmak üzere, Tolunoğullarına ait pek çok eser tahrip edildi.  Abbasiler bundan sonra Mısır’ı eskiden olduğu gibi eyalet olarak yönetmeye devam ettiler. Yöneticileri Türk ama halkı Türk  olmayan Tolunoğulları Devleti, Mısır’daki bin yıllık Türk hâkimiyetinin öncüsü olmuştur.

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları