Perşembe

8.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI CEVAPLARI 5

Sponsorlu Bağlantılar 1
Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

GERİ    sayfa (78-85-87-91-93)   DEVAMI
____________________________________________________________
 Ekstra Bilgi:
 TÜRKLER İLE MÜSLÜMANLAR ARASINDAKİ İLK İLİŞKİLER
Türkler  ile  Müslüman  Araplar  arasındaki  ilk  ilişkiler Hz.  Ömer   (634–644) zamanında başlamıştır. Hz. Ömer döneminde de İslam ordularının Kadisiye (636) ve Nihavent (642) savaşlarını kazanıp, Sasanî Devleti’ni yıkmaları ile Müslüman Araplar Horasan, Maveraünnehir ve  Kafkasya’da Türklerle karşı karşıya gelmişlerdir. Halife Muaviye’nin ünlü  valisi Ubeydullah  bin Ziyad,  674te İran ve Turan’ın tabiî sınırı olan Ceyhun Nehri’ni geçerek Maveraünnehir’in önemli şehirlerinden olan Buhara’yı kuşatmıştı.  Buhara’nın Türk  asıllı melikesi  Kabaç   Hatun   ile  antlaşma yapıp, o bölgeden ordusu için iki bin Türk askerini alarak geri dönmüştür.

Daha  sonra  Kuteybe  bin  Müslim  Horasan  valisi  oldu.  Bu  dönemde  Göktürk Devleti’nin de zayışamasından yararlanmak isteyen Kuteybe bin Müslim, Batı Türk illerine çeşitli seferlerde bulundu. Bu seferlerde Türklerle şiddetli çatışmalar yaşandı. Sonunda Maveraünnehir’e giren Kuteybe bin Müslim Baykent, Buhara, Semerkant ve Kaşgar’ı alarak Seyhun Nehri’ne kadar olan toprakları ele geçirdi. Kafkasya’da da aynı şekilde İslam orduları Hazar Türklerinin topraklarına seferler yaptılar. 737’deki seferlerin sonunda Hazar başkenti İtil kuşatıldı. Daha sonra ise Hazar Hakanı Müslüman oldu.

VII. yüzyılın ilk yarısında İslam Devleti ile Türklerin ilişkileri  bazen ticari ve ekonomik olduysa da daha çok, askerî çatışmalarla geçmiştir. Bu zamanda bazı Türk beyleri İslamiyeti tanıyarak Müslümanlığı kabul etmişlerdir.
VIII. yüzyılın başlarında yeniden  güçlenen  Göktürkler Müslüman  Araplarla savaşmaya başladılar. Bu dönemde Kültigin, Maveraünnehir’de bazı yerleri geri almayı başarmıştı.  Türkler  il Müslümanlar  arasındaki  mücadeleler,  rgişler Devleti zamanında özellikle de Su-lu  Han  döneminde şiddetlenerek devam  etmiştir. rgiş Hakanı Su-lu Han, Müslim Bin Said  komutasındaki Arap kuvvetlerini Semerkant’a çekilmeye  mecbur  etmişti. Su-lu  Han’ın  bu  başarısı, bölgedeki  Arap  nüfuzunun kırılmasına ve Arap askerlerinin ileri harekâtlarının da bir süre için durmasına sebep olmuştur. Su-lu  Han’ın  ölümü  ve  devletini zayışamasıyla  Maveraünnehir’de Emevilere karşı koyabilecek Türk devleti kalmadı. Emevilerin Türklere karşı aşırı sert tutumu Türklerin İslamiyete girmelerini geçiktirmiştir. Emevi hâkimiyeti, Ebu Müslim adlı Horasanlı bir Türk’ün başlattığı ayaklanma sonucunda yıkılmıştır  (750).
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner