Cuma

BİLGETÜRK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 5

Sponsorlu Bağlantılar 1
Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

_________________________________________________
Ekstra Bilgi:
ATOMUN TEMEL PARÇACIKLARI
Protonlar ve Nötronlar
Rutherford, atom çekirdeğinde birim pozitif yüke sahip parçacıkların bulunduğunu
düşünüyordu. 1919'da havadaki azot atomlarının alfa parçacıklarıyla
bombardıman edince pozitif yüklü parçacık oluştuğunu gördü ve bu parçacığa
proton adını verdi. Rutherford, çekirdekte elektrikçe nötral temel parçacıkların
bulunması gerektiğini açıkladı. Bu nötral parçacıkları 1932'de öğrencisi James
Chadwick gözledi. Atom çekirdeğinin bu ikinci parçacığına nötron dendi. 2.10
Şekilde helyum atomu gösterilmiştir. (2 proton, nötron ve 2 elektron). Proton ve
nötronların herbirine nükleon (“çekirdeği oluşturan”) denir. 


____
Öğretme ve öğrenme durumuOkullardaki ve derslerdeki gibi programlı bir öğrenme durumunda öğretmen, öğrenciler, öğretim programı, öğretim araç ve ortamı, öğretim etkinlikleri ve öğrenmeleri değerlendirme etkinlikleri vardır.Öğretmen öğretim ve öğrenmelerden sorumlu olan kişidir; sorumlulukları öğretme ve öğrenme etkinliklerinin programlanmasından öğrenmelerin değerlendirilmesine kadar uzanır.
Öğrenci öğrenmesi istenilen kişidir. Öğretmensiz öğrenme olabilir. Fakat, öğrencisiz öğretim yoktur. Öğrenciye öğretim ve öğrenme durumunun en önemli elemanı olarak bakılması gerekir. Öğretimde herşey öğrecinin istenilen öğrenmeleri gerçekleştirmesi amacıyla yapılır.
Öğrenme kişinin davranışlarında bulunmayan bir takım davranışların kalıcı biçimde kazanılması; bazan da kişide bulunan istenmeyen davranışların silinmesi süreçleridir. Burada hatırlatılması gereken iki nokta öğrenmenin öğrencide yer alan bir süreç olduğu ve öğrenci davranışlarında gözlenebilir biçimde ortaya çıktığıdır. Bu nedenle öğrenmenin amaçlan öğrenci davranışlarıyla tanımlanır.
Eğitimde amaç sözcüğü kapsamlı olarak kullanılmaktadır. Başarılı bir öğrencinin öğretim sonunda kazanacağı davranışların tümü amaçları oluşturur. Hedef sözcüğü ise daha dar kapsamda kullanılmaktadır. Hedef bir amacı oluşturan davranışlar zinciridir. Bu zincirin herbir halkası öğrencide geliştirilmesi istenilen en küçük davranış birimi olup bazan 'hedef davranış' diye adlandırılır.
Ders veya öğretim programı o dersin amaç ve hedeflerini, konularını, öğretim ortam ve araçlarını, öğretmen ve öğrenme etkinliklerini, öğrenme sonuçlarını değerlendirme araç ve yöntemlerini ayrıntılarıyla belirleyen dokümanlar bütünüdür.

Öğretim modeli bir öğrenme ve öğretme durumunda ders programının yapılmasındaki tercihleri, öğretmen ve öğrenci etkinliklerini, araç ve ortam seçimini, değerlendirme yöntemlerini belirler.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner