Salı

MEB YAYINLARI 6.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 4

Sponsorlu Bağlantılar 1
Çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

GERİ  sayfa (59-60-61-62)  sayfa (63-64-66-67)  sayfa (68-69-70-71)  DEVAMI
___________________________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Populasyon
Belli bir bölgede bulunan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluktur.
Örneğin; Ankara’da yaşayan Ankara kedisi, Samsun’da yaşayan insanlar, Toros
dağlarındaki kızıl çamlar gibi.
Populasyon sürekliliği olan biyolojik bir birimdir. Çünkü, populasyon bireyleri
doğar, büyür, çoğalarak yeni bireyler oluşturur ve ölür.
Populasyonları incelerken bazı terimleri bilmemiz gerekir. Bunlar;
a) Populasyon yoğunluğu,
b) Çevrenin taşıma kapasitesi,
c) Populasyonun doğum ve ölüm oranı
d) Populasyonun yaş dağılımıdır.
a)Populasyon Yoğunluğu: Birim alana düşen canlı sayısıdır. Bu canlı türünün
populasyonları arasındaki önemli farklardan biri populasyon yoğunluğudur.
Birim alana düşen canlı sayısına populasyon yoğunluğu denir. Örneğin; bir
bölgedeki çam ağacı yoğunluğu km2 başına düşen ağaç sayısıyla belirlenir.
Birim alana düşen canlı sayısını o alanın iç ve dış çevre şartları etkiler. Eğer bir
populasyonda avlanma fazla, çevre artık maddelerle dolu, besin az, bireyler yaşlı ise
populasyon yoğunluğu azdır.
b) Çevrenin taşıma kapasitesi: Çeşitli nedenlerden dolayı bir populasyondaki birey
sayısı devamlı artmaz. Tüm çevre şartları en iyi durumda olsa bile, her populasyon
alanının belirli sayıda birey barındırma özelliği vardır.
Bir populasyonun barındırabildiği en fazla birey sayısına, populasyonun taşıma
kapasitesi denir.
Çevre şartlarının iyi ya da kötü yönde değişmesi taşıma kapasitesini artırır ya da
azaltır.
c) Populasyonun doğum ve ölüm oranı: Populasyona birim zamanda doğumla
katılan bireylerin sayısına doğum oranı; birim zamanda ölen bireylerin sayısına ölüm
oranı denir.
d) Populasyonda yaş dağılımı: Populasyonda 3 ekolojik yaş vardır; üreme öncesi,
(genç), üreme (ergin), üreme sonrası (yaşlı)’dır.Yaş dağılımına bakılarak populasyonun
geleceği tahmin edilebilir. Genç bireylerin fazla olduğu populasyonlar büyüyen; genç,
ergin ve yaşlı bireylerin eşit olduğu populasyonlar denge hâlindeki populâsyonlardır.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner