Pazartesi

MEB YAYINLARI 6.SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 10

Sponsorlu Bağlantılar 1
Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

_________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Ekoloji, organizmaların birbirleri ve çevreleri ile karşılıklı etki ve ilişkilerini araştıran
bilim dalıdır. Ekoloji bilimi birey üzerinde etkili olan faktörleri, populasyonların
yapı ve gelişimlerini, ekosistemlerin yapılarını, madde ve enerji akışını inceleyerek,
ekolojik dengenin bozulmasını önlemeye çalışır. Aynı türe ait birey veya bireylerin
çevre ile olan ilişkilerini inceleyen ekoloji dalına birey ekolojisi (otekoloji)
denir. Bir populasyonun yapısını, gelişimini, değişimini ve bunların nedenlerini inceleyen
ekoloji dalına populasyon ekolojisi (demokoloji) denir ve çeşitli türlere ait
bireylerin bolluk ve değişim nedenlerini araştırır. Kommuniteyi oluşturan bireylerin
çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen ekoloji dalına ise ekosistem ekolojisi
(sinekoloji) adı verilir.

Canlı ve cansız varlıklar arasında karşılıklı etki ve ilişkilerin oluşturduğu biyolojik
sisteme ekosistem denir. Ekosistemler, çeşitli organizmalar ile onların cansız çevrelerinden
oluşan bir bütün olarak ele alınabilen birimlerdir. Karşılıklı olarak madde
alışverişi yapacak şekilde birbirini etkileyen canlı organizmalarla cansız maddelerin
bulunduğu herhangi bir doğa parçası bir ekosistemdir. Bir ekosistemin canlı ve
cansız olmak üzere iki ana ögesi vardır. Cansız varlıklar (abiyotik maddeler), çevrenin
temel anorganik ve organik bileşikleri ile fiziksel koşullarıdır. Canlı varlıklar (biyotik
maddeler) üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardır. Üreticiler ototrof organizmalar
olup, güneşten gelen enerjiyi kullanarak kendi besinlerini kendileri üretirler. Temel üreticiler yeşil bitkiler olmakla birlikte, nadiren bazı bakteriler güneş
enerjisini fotosentez yoluyla diğer canlıların yararlanabileceği kimyasal enerji (besin
enerjisi) haline çevirebilir. Tüketiciler hetotrof organizmalar olup, büyük çoğunluğu
hayvan türlerinden oluşur ve genelde birincil ve ikincil tüketiciler olmak
üzere iki gruba ayrılırlar. Otobur hayvanlardan oluşan birincil tüketiciler, enerji
kaynağı olarak yeşil bitkilerin yapısında biriken organik maddeleri kullanırken,
ikincil tüketiciler etobur hayvanlardan oluşur ve yaşamlarını birincil tüketicileri yiyerek
sürdürürler. Ayrıştırıcılar bakteri ve mantarlardan oluşan hetotrof canlılar
olup, ölü protoplazmanın karmaşık bileşiklerini parçalayarak, canlı dokularda biriken
çeşitli kimyasal maddeleri yeniden canlılar tarafından kullanılabilir hale getirirler.
Elde ettikleri enerjinin bir kısmını kendileri kullanırken, bir kısmını da üreticiler
tarafından kullanılabilecek basit maddeler halinde serbest bırakırlar.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner