Pazartesi

MEB YAYINLARI 6.SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 7

Sponsorlu Bağlantılar 1
Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

_______________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Metatheria (Keseli Memeliler): Yavruları tam olarak gelişmeden doğduklarından,
bunların gelişmesi karın derisinde torba gibi oluşan bir kesedeki süt
salgısı yapan meme başlarından emzirilerek yapılır. Bunlara örnek olarak Avustralya'da
yaşayan kanguruları verebiliriz
Eutheria (Plasentalı Memeliler): Bunlarda yavru ana hayvanın uterusu
içinde gelişerek doğar. Plasenta adı verilen bir yapı ile besin ve oksijenin ana hayvanın
dolaşım sisteminden alınması ve boşaltım maddeleri ile karbondioksitin ana
hayvanın dolaşım sistemine verilmesi sağlanır. İnsan dahil memelilerin çoğu bu
gruptandır.

____________________________________________________________
 Ekstra Bilgi 2:Gaznelilerde Dil ve Edebiyat
Gazne Devleti, geniş topraklar üzerinde, farklı toplulukları ve kültürleri bünyesinde toplamış bir devletti. Bilim dili olarak Arapça,  edebiyat dili  olarak da Farsça’yı kullanan Gazneliler; orduda, sarayda ve halk arasında  ise Türkçe  kullanmayı tercih etmişlerdir.

Gazneliler şair ve bilginlere büyük değer vermişler, hatta Sultan Mahmut ve Sultan Mesut zamanında Gazne Sarayı, dönemin bilginlerinin ve edebiyatçılarının toplandığı bir yer olmuştu.

İran’ın millî şairi Firdevsî’dir.  Onun ünlü eseri fiehname,  İran  edebiyatının en önemli  eseri  sayılır. Firdevsî,  Sultan  Mahmut  için  yazdığı  fiehname  adlı eserinde
İran-Turan savaşlarını anlatmıştır. Sultan Mahmut, eserde İranlıların çok övülmesine tepki göstererek Firdevsî’ye önceden vaat ettiği paranın tamamını ödememiştir. Bunun üzerine Firdevsî’de Gazneli Mahmut ile ilgili ünlü hicviyesini yazmıştır.
Hiciv: Biri ile şiir yoluyla alay etme, yerme, gülünç hale koyma.
Gazneli Mahmut’a sunulan bir diğer eserde dönemin ünlü bilginlerinden olan tarihçi Utbi’nin  yazdığı  Tarih-i   Yemin  adlı  eserdir.  Sistani,   Menuceri,   fieyh  Nizamî Gazneliler döneminin önemli edebiyatçılarındandır.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner