Cumartesi

MEB YAYINLARI 8.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5

Sponsorlu Bağlantılar 1

Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Sanayi İnkılabı
Rönenans Hareketleri, aydınlanma çağı ve Fransız İhtilali’nin etkisiyle XVIII. yüzyıl Avrupasında üretim faaliyetlerinde  makineleşmenin gerek sanayi kollarında gerekse tarımsal alanda meydana gelmesine Sanayi Devrimi denir. Sanayi İnkılabı, insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından, makine gücüne dayalı üretim tarzına geçiştir.
Sanayi Devrimi ilk olarak ve belirgin bir şekilde İngiltere’de 1750 ile 1830 yılları arasında ortaya çıkmıştır (özellikle dokuma sektöründe ortaya çıkmıştır). İngiltere’den de diğer ülkelere yayılmıştır.
Sanayİnkılabının Sonuçları şunlardır:
Üretim arttı. Hammadde ve pazar bulmak için Avrupa devletleri arasında ciddi bir rekabet başladı. Toprak mülkiyetinden sanayi  sermayelerine doğru yönelme oldu. Avrupa’da refah düzeyi yükseldi ve nüfus arttı. Köyden kente ç başladı. İşçi sınıfı oluştu.
Demiryolu ve deniz ulaşımı gelişti. 1869’da Süveyş Kanalı’nın 1914’de Panama Kanalı’nın açılması deniz ulaşımını cazip hale getirdi. İngiltere 1840 yılında posta sistemini kurarak çağdaş iletişimin öncülüğünü yaptı.
Küçük işyeri ve atölyelerin yerini yüzlerce işçi çalıştıran  büyük işletmeler aldı. Bazı üretim kolları ortadan kalkarken yeni  alanları ve  sanat dalları ortaya çıktı.
Büyük sermayeli firmalar ve bankalar kuruldu.
Sanayi inkılabı Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkilemiştir. Özellikle 1838
Osmanlı-İngiliz ticaret anlaşmasından sonra İngiliz malları kısa zamanda pazarlarımıza egemen oldu. Gelişmelere ayak uyduramayan geleneksel Osmanlı sanayisi hızlı bir çöküş sürecine girdi. Osmanlı pazarları XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa mal- larının istilasına uğradı.  Sonuçta  Osmanlı Devleti dışarıya  ham madde satan ve dışarıdan yapılmış mal alan bir ülke haline geldi. Ekonomide başlayan bu gerileme siyasi çöküşü hızlandırdı.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner